Platí se při úmrtí účastníka stavebního spoření poplatek za převod smlouvy na dědice? Platí se dědická daň?

Převod smlouvy na dědice není ze strany stavební spořitelny spojen s žádným poplatkem. Nicméně smlouva nebo uspořená částka (viz výše) jsou předmětem dědického řízení vedeného před notářem, za které jsou dědici povinni zaplatit odměnu notáře jako soudního komisaře (základem pro její výpočet je obvyklá cena majetku účastníka, do níž patří i uspořená částka stavebního spoření; viz vyhláška č. 196/2001 Sb., v platném znění). Smlouva či uspořená částka jakožto předmět dědění podléhají dle z. č. 357/1992 Sb., v platném znění, dani dědické i osvobození od této daně, a to za standardních podmínek (zejména je-li dědic manželem účastníka či jeho příbuzným v pokolení přímém nebo nepřesahuje-li uspořená částka s jinými vklady a peněžními aktivy dle cit. zák. výši tam stanovenou). Případné osvobození od dědické daně však nezbavuje dědice povinnosti podat přiznání k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu. Při dědění práv a povinností ze smlouvy o stavebním spoření účastník neztrácí nárok na státní podporu u zděděné smlouvy.