Jak si vybírat stavební spoření

Jak si vybírat stavební spoření

Ačkoliv je na trhu jen šest stavebních spořitelen a nyní už de facto pět, protože Raiffeisen stavební spořitelna potvrdila v minulém týdnu akvizici Hypo stavební spořitelny, jejich nabídka je hodně složitá a rozmanitá. Každá stavební spořitelna nabízí několik tarifů jednak pro spoření a řádné úvěry, jednak pro překlenovací úvěry.

Pokud si zakládáte novou smlouvu o stavebním spoření, v první řadě zvažte, zda je vaším cílem především spoření zvýhodněné státním příspěvkem a ve srovnání s běžným účtem v bance i s vysokou úrokovou mírou, nebo zda si budete chtít vzít úvěr. Stavební spořitelny totiž nabízejí jednak variantu, která obsahuje vyšší úroky pro zhodnocení úspor (zpravidla 2 % ročně) a zároveň dražší řádný úvěr, a jednak variantu s nižším zhodnocováním vkladů (1%ročně) a zároveň výhodnějším řádným úvěrem. Obě varianty jsou určeny těm, kteří chtějí několik let spořit a teprve poté plánují bydlení, nebo dokonce ani bydlení neplánují a na konci spoření hodlají prostředky vybrat a použít na jakýkoliv účel.

Další možnost ale může být ta, že žádnou smlouvu se stavební spořitelnou nemáte a bydlení pořizujete už nyní. Taková situace je řešitelná překlenovacím úvěrem s nulovou akontací, o který lze zažádat současně s podpisem smlouvy o stavebním spoření. Překlenovací úvěry mají tím nižší úrokovou sazbu, čím vyšší akontaci jste schopni na začátku splatit.

Co to stojí

Při podpisu smlouvy o stavebním spoření je třeba počítat s poplatkem, který se pohybuje podobně jako u hypoték okolo jednoho procenta z cílové částky. Dalším nákladem je správa spořícího či úvěrového účtu, která vyjde na několik stovek ročně. Pokud se později rozhodnete cílovou částku zvyšovat, zaplatíte z rozdílu mezi její současnou a novou výší opět poplatek (zhruba 1 % z rozdílu). Zde je důležité si uvědomit, že změna cílové částky je spojena s přestoupením na stávající podmínky smluv o stavebním spoření. Pro ty se smlouvou podepsanou do roku 2003 to může být značně nevýhodné, protože tehdy byly úroky ze spoření vyšší, a navíc byla vyšší i státní podpora.

Velmi nevýhodné je smlouvu vypovědět před ukončením vázacího období, tedy pěti, respektive šesti let spoření. Pak byste totiž museli zaplatit penále ve výši 0,5%z cílové částky, a navíc byste přišli o veškerou státní podporu, která vám byla do té doby k úsporám poskytnuta.

Klíčová tedy je volba cílové částky. Její minimální výši stanovují stavební spořitelny v řádu 50 000 Kč a průměrná výše cílové částky u smluv uzavřených v roce 2006 byla 240 000 Kč. Cílovou částku je však možné zvolit i v řádu milionů a financovat celé bydlení úvěrem ze stavebního spoření.