Poměr úvěrů k vkladům přesáhl 50 %

Pololetní statistiky stavebního spoření vydané ministerstvem financí potvrdily, že poměr úvěrů ke vkladům se přehoupl přes polovinu. Stavební spořitelny poskytly v podobě účelových úvěrů na bydlení již 51,8 procenta z vkladů. Úvěrová strana stavebního spoření tak úspěšně posiluje, zatímco celková výše vkladů se zvýšila jen o půl procenta.
Výše úvěrového salda (částka, kterou lidé stavebním spořitelnám aktuálně dluží) přesáhla k 30. červnu částku 200 miliard Kč a připadala na celkem 921 535 úvěrů. Výše vkladů, která připadala více než na pět milionů smluv, přesáhla 387 miliard Kč.

Stavební spoření je ve fázi, kdy po letech zaměřených na kumulaci prostředků může každoročně poskytovat až 100 miliard Kč na financování bydlení, rekonstrukce či drobné opravy. To vše v situaci, kdy objem vyplacené státní podpory každoročně klesá.

Je navíc pravděpodobné, že v následujících letech se bude nadále vyrovnávat poměr vložených a půjčených prostředků, protože rychleji poroste objem úvěrů v porovnání s dynamikou vkladů. Již letos se poměr úvěrů na vkladech vyšplhá zřetelně přes 55 %.