Stavební spoření je v Evropě stále oblíbenější

Stavební spoření je v Evropě stále oblíbenější

Celkem 46 milionů smluv o stavebním spoření a 51 stavebních spořitelen, to je evropská bilance ke konci roku 2006. Stále více zemí využívá stavebního spoření jako dalšího bezpečného a stabilního pilíře financování bytových potřeb.

Stavební spoření fungující na původním principu solidárnosti účastníků se v Německu a Rakousku neujalo náhodou. Šlo o vyústění situace, kdy se zvláště po druhé světové válce na trhu zoufale nedostávalo dlouhodobého kapitálu. Uzavřený systém samofinancování účastníků za podpory státu si nalezl řadu příznivců a desetiletí prokázala, že oprávněně.

Řada postsocialistických zemí (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko) se v devadesátých letech minulého století s nedostatkem kapitálu potýkala rovněž. Stavební spoření bylo prověřeným a efektivním řešením a začala novodobá, dosud neukončená expanze na východ. V současnosti jedná o zavedení stavebního spoření ruská
duma a vše nasvědčuje tomu, že tamní první stavební spořitelna zahájí svou činnost již v příštím roce. Česká republika je aktuálně druhou zemí světa podle počtu smluv o stavebním spoření za nedostižným Německem. V těsném závěsu nalezneme s námi srovnatelné Rakousko, daří se i Chorvatsku a Slovensku.

České stavební spořitelny evidují téměř šest miliónů smluv o stavebním spoření, když 5,3 mil. jich je ve fázi spoření a zbytek klientů čerpá řádný úvěr. „Naše stavební spořitelny mají za sebou počáteční období tvorby klientského kolektivu a nyní pružně reagují na rostoucí poptávku po výhodných úvěrech na bydlení,“ vysvětluje Vojtěch Lukáš, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Rostoucí zájem o stavební spoření v celé Evropě znamená také nutnost komunikace s orgány stálei ntegrovanější Evropy. „Aby bylos tavební spoření nejen užitečné klientům, ale zároveň dostatečně vnímáno mezinárodními i státnímio rgány nejrůznějších úrovní, pořádáme mimo jiné jednou za tři rokyE vropský kongres,“ vysvětlil Thomas
Wieser prezident EuBV. Ten letošní se uskuteční 24. – 26. října v Praze. „Kongres by měl napomoci ukázat, že stavební spoření funguje jako jeden z pevných pilířů financování bytových potřeb,“ dodal Wieser.

Během minulých ročníků spolu diskutovaly odborníci stavebního spoření a zodpovědných ministerstev, zástupci parlamentů, bankovního sektoru, akademici i žurnalisté. Letošní setkání by v tomto ohledu nemělo být výjimkou. Mimo řadu domácích účastníků i hostů postupně posílají své přihlášky zástupci od Španělska až po Rusko nebo Chorvatsko.
Asociace českých stavebnich spořitelen