Stavební spoření: ukládat lze i najednou

Podle toho, jakou si klient zvolí výši cílové částky, si s ním stavební spořitelny ve smlouvě dohodnou částku, která má být měsíčně vkládána. Pokud se dočasně dostanete do finančních potíží, nezoufejte. Nemusíte totiž platit každý měsíc.
Chybějící vklady lze doplatit během roku. Jen je třeba, abyste na účet u stavební spořitelny za rok vložili součet dvanácti dohodnutých měsíčních vkladů. Můžete tak spořit podle svých finančních možností a peníze vložit třeba jednorázově kdykoli během roku.

Kdy stavební spořitelna smlouvu zruší

Tím, že nebudete spořit pravidelně, však můžete přijít o některé výhody. „Nepravidelné spoření ovlivňuje nárok klienta na úrokové zvýhodnění, který poskytujeme k běžnému úroku z vkladů,“ vysvětluje Lucie Badová, vedoucí oddělení marketingu HYPO stavební spořitelny.

Stanou se i případy, kdy klient uzavře smlouvu, ale neuhradí počáteční poplatky nebo vůbec nezačne spořit. Pak s ním spořitelna zpravidla smlouvu rozváže. „Na jaře spoření na účet kontrolujeme. Klientům, kteří nezaplatili za uzavření smlouvy nebo nezačali spořit, odešleme upomínky. Ve stanovené lhůtě mohou tuto situaci napravit. Pokud to neudělají, odstoupíme od smlouvy a klientský účet na podzim zrušíme,“ popisuje obvyklý postup mluvčí Stavební spořitelny České spořitelny Zdeňka Blechová.

Její slova potvrzuje i mluvčí Wüstenrot stavební spořitelny Helena Dušková. „Z naší strany jsou vypovídány pouze ty smlouvy, u kterých klienti zaplatí jen za uzavření smlouvy a nezačnou spořit ani po výzvě ke spoření.“ „V ní jsou upozorněni, že pokud nezačnou spořit, bude jim smlouva vypovězena a zaplacená úhrada za uzavření smlouvy jim nebude vrácena,“ říká Dušková.

Případy, kdy klient sice začal spořit, ale ukládání peněz přerušil, spořitelny většinou netrestají. „Stavební spořitelna má právo vypovědět smlouvu v případě, že ročně uspořená částka nedosahuje výše odpovídající dvanácti minimálním měsíčním vkladům,“ upozorňuje Badová. „V praxi však tuto možnost nevyužíváme a klienty, kteří spoří nepravidelně, nijak nesankcionujeme,“ konstatuje.

Benevolentní jsou i jiné spořitelny. „Klient může přerušit spoření v podstatě na libovolně dlouhou dobu, nebo může přestat spořit, a to bez jakýchkoliv upomínek či sankcí z naší strany. Takové případy v současnosti řešíme po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy, kdy klient může smlouvu vypovědět a nechat si uspořenou částku vyplatit, aniž by přišel o uznanou státní podporu,“ informuje Dušková.

Ani jedna stavební spořitelna neumožňuje již zrušenou smlouvu reaktivovat. Pokud chcete ve spoření pokračovat, je třeba uzavřít smlouvu novou.