Stavební spoření v České republice

redaktorka

Sedmnáct a půl miliardy korun, tak tolik od ledna do března půjčily stavební spořitelny svým klientům. Před rokem to bylo přitom o dvacet osm procent míň. Jak je na tom stavební spoření teď a co mu nahrává? To už jsou otázky pro naše hosty a timi jsou Jiří Šedivý z Asociace stavebních spořitelen, dobrý den.

Jiří ŠEDIVÝ, Asociace stavebních spořitelen

Dobrý den.

redaktorka

A Hana Vaněčková, mluvčí Modré pyramidy, i vám dobré ráno.

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Dobrý den.

redaktorka

Často se mluví o tom, že stavební spoření je jenom takovou, řekla bych, dobrou úložnou peněz se státní podporou. Nicméně objem úvěru přitom stále roste. Čím to je?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Je to velice jednoduché. České bydlení přece jenom potřebuje ještě stále stovky miliard. Je to, řekněme, zanedbaný bytový fond.

redaktorka

Nenahrává stavebním spořitelnám momentálně třeba i hypoteční krize? Přece jen vidíme, že banky jsou daleko opatrnější na to, komu půjčujou peníze, komu dají hypotéku a komu naopak nedají?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Samozřejmě určitá opatrnost bank prospívá stavebnímu spoření, ale já bych neřekl, že hypoteční krize může nahrát jakkoli celému trhu s bydlením. Čili je to takové půl napůl.

redaktorka

Paní Vaněčková, váš názor na to? Vidíte třeba ve stavební spořitelně u vás větší zájem o úvěry třeba právě proto, že třeba u banky klienti neuspějí?

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Určitě zaznamenáváme neustále větší nárůsty. Meziročně to dělá zhruba třicet procent. Letos jsme například půjčili už necelé tři miliardy korun. Ten zájem je skutečně velký a také bych neřekla, že je to dáno tou hypoteční krizí, ale prostě tím, že stavební spoření už je na trhu patnáct let, má velikou oblibu, lidé mají hodně peněz naspořeno a zvykli si čerpat úvěry na bydlení také právě ze stavebního spoření a už jenom, nejen na ty prosté malé rekonstrukce, ale pořizují si i byty a rodinné domy s úvěry ze stavebního spoření.

redaktorka

Jaká je vůbec výše, taková průměrná výše úvěru u vaší spořitelny?

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Je to rozdílné o jaký typ úvěr jde. Když je to přidělený úvěr, ten se pohybuje kolem sto padesáti, dvou set tisíc. Ale například my poskytujeme hypoúvěry, což je obdoba hypoték, a tady už průměrná výše činní milion tři sta tisíc korun.

redaktorka

Pane Šedivý, kolik je to v průměru vůbec za celý trh? Kolik jsou tak průměrné úvěry? Je to pořád méně, než jsou klasické hypotéky od bank?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Určitě je to méně asi tak pětkrát. Já to číslo znám ke konci loňského roku a bylo to čtyři sta padesát tisíc korun.

redaktorka

Nebojíte se, že přece jen, když se bavíme tady o hypoteční krizi, že by svým způsobem mohl zasáhnout časem i stavební spoření?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření typicky obsahuje fázi spořící, kdy se ten klient připravuje na získání úvěru. Také si v podstatě s bankou, mimo tu fázi spoření, vyměňuje informaci jak je schopen vydělávat a ukládat peníze a v podstatě tento mechanismus velmi dobře chrání stavební spoření před krizí, kterou zaznamenaly hypotéky ve Spojených státech.

redaktorka

Zhruba před měsícem jsme se tady v Dobrém ránu bavili o fúzi Hypo a Raiffeisen stavebních spořitelen. Co to podle vás udělá s trhem, s ostatními spořitelnami?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Já si myslím, že nic významného a že jde spíše skutečně o posun mezi dvěma stavebními spořitelnami. Jednička na trhu zůstává, zatím stále dominantní.

redaktorka
Paní Vaněčková, vnímáte to vy, jakožto příslib nějaké větší konkurence? Budete třeba přicházet s nějakými novými nabídkami tak, abyste tu konkurenci oddálili od klientů?

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Určitě vnímáme všechno, co se děje na trhu a snažíme se na to reagovat. Ale naše nabídka je stabilně dobrá, takže se nějak neobáváme nějaké zostřené konkurence, ale jsme na všechno připraveni a budeme na to reagovat.

redaktorka

Na přelomu roku tady byla docela žhavá debata týkající se toho, že by skončila státní podpora stavebnímu spoření. Ta čísla, která vidíme dnes, jsou pozitivní. Není to ale třeba dokladem i nějaké, řekněme, paniky, že teď si lidé ještě řeknou, pojďme rychle do toho, abychom to stihli ještě než skončí státní podpora?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Já už jsem to říkal na začátku. Já si myslím, že to není panika, že je to obraz stavu bytového fondu v České republice.

redaktorka

Nemáte vy třeba nějaké známky od státu, nějaké náznaky, že by opravdu se mělo skončit se státní podporou u stavebního spoření? Protože tady ohledně toho byla docela velká debata.

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Ty náznaky jsou v podstatě už několik let, ale určitě stát dobře vnímá postavení stavebního spoření na trhu, jak velkou hraje roli ve financování bydlení a věříme, že k žádnému razantnímu zásahu nedojde.

redaktorka

Když se podíváme ještě zpátky na ty úvěry. Jak zjišťujete bonitu klienta? Přece jenom má u vás několik let účet, ale tam chodí pravidelně spíš nižší částky. Jak potom zjistíte opravdu má na to, aby dejme tomu tu hypotéku, o které jste říkala, že může přesáhnout milion korun, tak že na ní má?

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Tak klasickým způsobem jako kterákoliv jiná banka. Zaměstnanec dokládá potvrzení o příjmu a podnikatel daňové přiznání za uplynulý rok.

redaktorka

Pane Šedivý, jak jsou stavební spořitelny zajištěny právě proti různým, dejme tomu, špatným úvěrům a podobně? Je to stejné úplně jako u banky nebo mají nějaká jiná pravidla?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Tak, úplně stejné jako u bank to není z toho důvodu, že svého klienta znají. Ale zase na druhou stranu v rámci toho poskytnutí úvěru postupují stejně jako tradiční banky.

redaktorka

Když se podíváme na nárůsty těch úvěrů, tam vidíme objemově, že to stouplo skoro o třetinu. Když se podíváme ale na počty, dejme tomu, smluv, tak tam si vede Česká republika momentálně jak?

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

V počtu zavřených smluv stále držíme druhé místo za Německem, mírně před Rakouskem. Ten počet smluv ve fázi spoření mírně klesá, ale to je zkrátka důsledek toho opatření, které stát udělal na přelomu let 2003 a 2004. Abych řekl tu sumu, tak máme stále přes pět milionů smluv.

redaktorka

Já vám děkuji oběma za návštěvu ve studiu. Na shledanou.

Jiří ŠEDIVÝ, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

Na shledanou.

Hana VANĚČKOVÁ, mluvčí Modré pyramidy

Na shledanou.