Úvěru od stavební spořitelny se nemusíte bát

Pokles půjček od stavebních spořitelen je ve srovnání s příbuznými trhy malý. Klienti se totiž nemusejí příliš obávat, že nezvládnou úvěr splácet a zároveň mají možnost, jak za stabilních podmínek financovat často neodkladné investice do svého bydlení.

V posledních měsících, zejména v souvislosti s ekonomickými problémy, slýcháme, jak se komplikuje situace na trhu s úvěry, jak klesá zájem klientů nebo jejich ochota se zadlužovat. Stavební spořitelny vykazují aktuálně meziroční pokles úvěrových obchodů kolem 15 %, což je ve srovnání s příbuznými trhy velmi přijatelné číslo. Pro celý rok 2009 se odhaduje pokles v porovnání s loňskem přibližně o 12 %.

PROČ JE POKLES RELATIVNĚ MALÝ?

Půjčky stavebních spořitelen mají několik definičních znaků, které pomáhají klientům i ve složitějších dobách realizovat často neodkladné investice do bydlení. Současně se může klient zodpovědně rozhodnout, zda se úvěr vyplatí, či by zadlužení mohlo být příliš riskantní. Úvěru ze stavebního spoření a většině překlenovacích úvěrů předchází často několikaletá fáze spoření. Případný příjemce úvěru, stejně jako stavební spořitelna, tedy poskytovatel, si tak v praxi prověří, jak je pro klienta přijatelné, aby pravidelně odkládal část svého příjmu, který se jen podle situace nazývá vkladem a úsporou nebo naopak splátkou úvěru.
Dalším důvodem je skutečnost, že úvěry na rekonstrukce jsou často vynucené a není možné je odkládat. Problém zatékající střechy, která přežívá svou životnost, se prostě vyřešit musí. Rozhodnutí je jenom na úrovni toho, zda vydat peníze na opravu, nebo s pomocí půjčky zaplatit celou rekonstrukci. Tato oblast úvěrové činnosti stavebních spořitelen pomáhá držet letošní obchody na přijatelné úrovni.

STABILITA JE STÁLE ŽÁDANĚJŠÍ

Nezanedbatelnou výhodou je také znalost úrokové sazby a její neměnnost v případě úvěru ze stavebního spoření, který je často laicky nazýván úvěrem řádným. V době, kdy klient uzavírá smlouvu a začíná spořit, zná také sazbu, za kterou mu bude v budoucnu úvěr ze stavebního spoření poskytnut. Tuto sazbu nemůže po dobu trvání smluvního vztahu stavební spořitelna jednostranně měnit, byť by si klient přišel pro úvěr například za deset let. Předpokladem poskytnutí úvěru je pochopitelně splnění podmínek, včetně řádného zajištění. Úvěry od stavebních spořitelen tak triumfují z hlediska stability sazeb, což stále více klientů považuje za podstatný faktor hned po výši úrokové sazby jako takové.
Souhrnem všech uvedených faktorů jsou půjčky od stavebních spořitelen relativně dostupné a bezpečné. Lidé je proto využívají stabilně i v době tzv. krize, protože mají prakticky ověřeno, jak moc mohou ze svého příjmu odložit na splácení a nepodstoupí nepřiměřené riziko neschopnosti splácet. Proto se ani vy nemusíte úvěru od stavební spořitelny bát.

O autorovi| Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen