AČSS upozorňuje: příspěvek můžete čerpat u více smluv, ale jen do souhrnné výše 2 000 korun

Obecně se ví, že stát podporuje stavební spoření příspěvkem až 2 000 korun, který se počítá jako 10 % z roční uspořené částky.

V případě, že máte uzavřeno více smluv najednou, je možné získat státní příspěvek postupně na několik smluv až do vyčerpání 2 000 korun, na které má jeden účastník nárok. Zákon o stavebním spoření při rozdělení státní podpory instruuje jasně: Klientovi přísluší státní podpora jen na těch smlouvách, na kterých o ni požádal.

Příspěvek může čerpat na více smluv až do výše 2 000 korun za rok, částka se mezi jednotlivé smlouvy rozpočítá. Kritériem je pak stáří smlouvy, přednost mají ty dříve uzavřené.

Více si můžete přečíst v příslušné tiskové zprávě