Češi věří nemovitostem

Ve stavebním spoření je stále čtvrtina bankovních vkladů. Důvod? Češi stále více věří, že vlastní nemovitost je jedním z nejlepších zajištění na stáří. Potvrdil to i aktuální průzkum.

PRAHA 21. 10. – Málokterý produkt si může naživo vyzkoušet, zda jsou jeho klienti loajální nebo ne. Stavební spoření se nachází už ve čtvrtém roce po snížení státní podpory. Stabilizuje se celkový objem vkladů, klesá jen počet smluv, což ale asociace předpovídala jako přirozený vývoj již před rokem.

Podpora státu klesla na zhruba 5 miliard Kč ročně. To je o 57 % méně než v roce 2010, a dokonce pouhá necelá třetina rekordní podpory z roku 2005. Navzdory tomu lidé stavebnímu spoření věří a považují jej za srozumitelné a sobě blízké.

Systém se stále přibližuje k nové rovnováze po snížení podpory na 2 tisíce korun. AČSS odhaduje, že v letošní rok skončí s 3,8 milióny smluv a celkovým objemem vkladů kolem 420 miliard. To už jsou hodnoty blízké rovnovážnému stavu.

„Systém je jistě připraven plnit své funkce i do budoucna,“ říká Vladimír Staňura, předseda AČSS a dodává: „Když jsme se ptali lidí na vnímání stavebního spoření, zjistili jsme, že pro výraznou část jde o významný nástroj zajištění na stáří.“

Nyní 73 % z nich preferuje státem garantovaný důchod. Dvě pětiny lidí věří své finanční rezervě a zhruba stejný počet dotázaných doufá, že jim pomůže penzijní připojištění. Vyplývá to z nového výzkumu veřejného mínění, který uskutečnila agentura IBRS na vzorku 1000 lidí v průběhu srpna a září 2014.

„Zároveň se začíná prosazovat trend, který známe například z Německa, kde lidé více než na finanční instrumenty spoléhají na vlastnictví nemovitostí. Když jsme se na to zeptali v průzkumu, 71 % respondentů souhlasilo, že vlastní nemovitost je nejlepším zajištěním na stáří,“ upozorňuje Vladimír Staňura.

Bydlení je pro lidi opravdu top tématem. Na otázku, co je hlavní příčinou hádek o použití peněž v domácnostech, uvedlo právě bydlení na prvním místě 28 % lidí. Druhým důvodem byly děti pro 21 % dotázaných, třetí koníčky s 13 % odpovědí.

Ovšem realita se od přání Čechů a Češek stále výrazně liší. Pouze čtvrtina lidí se nyní na vlastní nemovitost jako na nejlepší zajištění na stáří spoléhá. Stejný počet si totéž slibuje od stavebního spoření a životního pojištění. Naproti tomu investice do akcií jsou zajištěním do let důchodových pro pouhá 4 % oslovených.