Sektor stavebního spoření má jednotný standard výpočtu RPSN poskytovaných úvěrů – reaguje tím na novou legislativu

PRAHA 30. 11. 2016 – Od 1. prosince nabývá účinnosti zákon o spotřebitelském úvěru. Definuje podmínky poskytování nejen klasických spotřebitelských úvěrů, ale také úvěrů na bydlení. Klientům přináší větší práva a více informací za cenu podstatně nabobtnalé administrativní zátěže.

Všech pět tuzemských stavebních spořitelen v rámci svého členství v AČSS připravilo metodiku výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u úvěrů poskytovaných v rámci stavebního spoření. Asociace tak reaguje na požadavky nového zákona, podle nějž se budou nově úvěry poskytovat.

„Chtěli jsme mít funkční metodiku výpočtu RPSN úvěrů stavebních spořitelen, která by naplnila základní požadavky na porovnatelnost úvěrů napříč nabídkami různých úvěrových institucí. To se povedlo, byť nám příprava zabrala zhruba rok,“ říká Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Kompletní metodika je dostupná zde. Díky jednotné metodice bude pro klienty jednodušší porovnat úvěrové nabídky jednotlivých spořitelen napříč trhem s úvěry, typicky se spotřebitelskými půjčkami a hypotékami.

„Jakkoli bude takové srovnání dostupné a matematicky možné, neznamená to, že bude každý typ úvěru vhodný pro všechny účely. Na to ale už žádný zákon pamatovat nemůže. Klient se nakonec bude muset i pod návalem informací rozhodnout sám,“ doplňuje Šedivý.

Zákon změní především tři oblasti:
1. zpřesňuje postavení dlužníka,
2. detailněji popisuje podmínky pro poskytnutí úvěru poskytovatelem a
3. sjednocuje dohled (nově pod Českou národní banku).

„Domníváme se, že zákon úvěrové obchody zrovna nepodpoří. Pro stavební spořitelny by však mělo jít o relativně menší problém. Klasické úvěry ze stavebního spoření lze zcela běžně kdykoliv (i předčasně) splácet a stavební spořitelna má u většiny svých klientů dobrý přehled o jejich schopnosti ukládat peníze nebo splácet úvěr,“ uvádí Šedivý.

Podle jeho názoru je pravděpodobné, že se k úvěru podle nových pravidel nedostane malé procento lidí, jež by dříve peníze ještě získali. Poskytovatel totiž musí pečlivě zkoumat, že klient bude opravdu schopen úvěr splácet. V případě pochybností pak úvěr neposkytne.

Ke stažení: