Stavební spoření pro děti – jak se liší od toho pro dospělé?

PRAHA 12. září – Stavební spoření zdaleka neslouží jen dospělým. Rodiče ho často zakládají svým dětem, aby je dobře připravili na dobu, kdy se se začnou osamostatňovat. Liší se nějak stavebko pro děti od toho pro dospělé? Asociace českých stavebních spořitelen přináší vysvětlení.

Založení stavebního spoření není omezeno věkem. Rodiče ho mohou pořídit i čerstvě narozenému potomkovi. Stavební spořitelny nabízejí nezletilcům řadu akčních nabídek a zvýhodnění. „Akce určené pro nezletilé obvykle spočívají v tom, že jim spořitelny poskytují lepší úročení, díky němuž se stavebko vyplácí ještě víc. Spořitelny také mladým klientům snižují poplatek za uzavření smlouvy, nebo jej dokonce zcela odpouštějí,“ vypočítává Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Stavebko dítěti usnadňuje vstup do dospělého života. Jednou totiž přijde chvíle, kdy se osamostatní a bude si hledat bydlení. „Díky stavebku, které mu rodiče založili v dětství, bude mít potomek dostatečnou finanční rezervu do začátku. Když dosáhne plnoletosti a spořil alespoň šest let, může se poté sám rozhodnout, jak s penězi naloží. Tedy zda je využije dle svého uvážení, bude dále spořit, či zvolí možnost výhodného úvěru na bydlení,“ říká Jiří Šedivý.

Kdy stavebko založit?

V životě nejen dítěte se nabízí řada příležitostí, kdy stavební spoření založit. Může sloužit například jako dárek k prvním narozeninám, křtinám či jiným významným životním událostem. Mezi jinými je vhodnou chvílí kupříkladu nástup do základní školy.

Děti své první peníze dostávají například v podobě kapesného nebo jako dar od prarodičů, později i z brigád. Mnohdy je poté v dobré vůli ukládají doma, „do prasátka“. Tam ale postupně kvůli inflaci ztrácejí hodnotu. Naopak peníze vložené na stavebko se bezpečně zhodnocují díky garantovanému úročení vkladů a také státní podpoře, která může činit až 2 000 korun ročně.

Peníze ze stavebka patří dítěti

Rodiče se mnohdy domnívají, že se stavebním spořením svých dětí mohou libovolně disponovat. To je ale nepřesné. „Bez ohledu na věk dítěte patří stavebko a finanční prostředky na něm uložené podle zákona vždy výhradně jemu,“ vysvětluje Jiří Šedivý. Na ukončení stavebka se proto musejí shodnout všichni zákonní zástupci nezletilce, jinak o tomto kroku musí rozhodnout opatrovnický soud. Stejně tomu je i tehdy, pokud má být stavební spoření nezletilého zrušeno před uplynutím šestileté vázací lhůty.Ke stažení: