Do Prahy přijíždějí odborníci na financování bydlení

AČSS spoluorganizuje ve dnech 16. – 18. října dvě setkání špiček stavebního spoření. První z nich je Výroční zasedání Evropského sdružení stavebních spořitelen (EuBV). Odborníci společně diskutují o tématech týkajících se stavebních spořitelen v rámci Evropy a evropského zákonodárství. EuBV má aktuálně 45 členů (zejména z Německa, Rakouska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska) a pracuje v rámci tří odborných výborů (právní, finanční, pro marketing a bytovou politiku). Mezi hlavní témata, která členská základna v rámci svého interního jednání v Praze projednává, patří: praxe s aplikací evropských směrnic do národních právních předpisů, vývoj zákonů upravujících stavební spoření, udržitelné financování, regulace v oblasti financí, trhy v online prostředí. Prezentována jsou též specifika českého sektoru.

Web EuBV: https://www.efbs.org

Na zasedání navazuje XIX. Evropský kongres EuBV, který se zaměřuje na budoucí výzvy v oblasti financování bydlení. Tato akce se koná v Praze podruhé, naposledy to bylo v roce 2007. V rámci diskuze v několika blocích se bude diskutovat o modelech financování bydlení a udržitelnosti do budoucna. V letošním roce organizátoři zvolili cíleně motto „Financování bydlení v napjatém prostředí regulace, nízkých úrokových sazeb a digitalizace“.

Instituce nabízející financování bydlení se v Evropě nacházejí v obtížném tržním prostředí. Stupňující se regulatorní požadavky a nízké úrokové sazby snižují návratnost investovaného kapitálu. Narůstající ceny bydlení zvyšují riziko, že se financování na realitních trzích ukáže jako neudržitelné. K tomu přichází digitalizace, která nutí k vysokým investicím a současně otevírá dveře novým hráčům, kteří mohou zabodovat efektivními nízkonákladovými procesy.

Web kongresu: https://www.efbs.org/en/congresses/

Evropské sdružení stavebních spořitelen a pozice ČR

(Europäische Bausparkassen­vereinigung, European Federation of Building Societies)

Evropské stavební spořitelny spravují vklady v hodnotě 218,7 miliardy euro (5,6 bil. korun). Z těchto vkladů mají aktuálně jejich klienti vypůjčeno 178,4 miliardy euro (4,6 bil. korun) na financování bydlení a v některých zemích i studia nebo péče ve stáří.

„České stavebko se dnes v mezinárodním srovnání řadí na třetí pozici za Rakousko a Německo, a to jak z hlediska počtu smluv, tak při pohledu na penetraci produktu v zemi či podle objemu spravovaných vkladů,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník AČSS. Na české stavební spořitelny v současnosti připadá 6 % vkladů i úvěrů evropského stavebka. Němci mají zhruba 80 % a Rakušané kolem 10 %. Spolu s uvedenými zeměmi tvoří ČR stabilní trojici stavebního spoření v Evropě. Mezi členy EuBV (i AČSS) působí také všech pět českých stavebních spořitelen.

„Jsem velmi potěšen, že Česko dnes již patři mezi země s tradičním a stabilním systémem stavebního spoření,“ říká Jan Jeníček, předseda AČSS. Důkazem respektu k českému sektoru je také skutečnost, že Jan Jeníček vykonává již tři roky funkci prezidenta EuBV. Post by měl zastávat také v dalším tříletém období, pokud v rámci zasedání členské základny v Praze svou funkci obhájí.