Prezident EFBS je opět z ČR, pozici obhájil Jan Jeníček

Současný předseda Asociace českých stavebních spořitelen Jan Jeníček obhájil po třech letech pozici prezidenta Evropského sdružení stavebních spořitelen (EFBS). I nadále tak povede evropskou asociaci, která zastupuje skoro 50 stavebních spořitelen z 12 zemí.

Funkce prezidenta EFBS se ujal Jan Jeníček poprvé v roce 2016 a stal se prvním šéfem mimo německy mluvící země. „Opětovného zvolení do čela organizace, která zastupuje sektor stavebního spoření především při jednáních s unijními institucemi, si velice cením. Chci se zasadit o to, aby v této době, kdy se bytový trh na celém kontinentu potýká s nesnázemi, byly naše názory brány s větší vážností,“ komentuje Jan Jeníček.

Evropské sdružení stavebních spořitelen vzniklo v roce 1962. Jeho hlavním cílem je podporovat bydlení ve vlastní nemovitosti. Od listopadu 2017 je jeho výkonným ředitelem Christian König. Kromě Jana Jeníčka tvoři prezidium sdružení také dva viceprezidenti – Uwe Körbi z Německa a Andreas Grünbichler z Rakouska.

Jan Jeníček působí v čele Asociace českých stavebních spořitelen od minulého roku. V minulosti rovněž zastával funkci jejího prvního místopředsedy. Již 12 let je také předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

Jan Jeníček
alt text