Stavební spořitelny mají našlápnuto k rekordnímu roku

Hlad po investicích do vlastního bydlení na jedné straně a hledání bezpečného přístavu pro úspory na straně druhé – to jsou důvody růstu zájmu o úvěry od stavebních spořitelen i o samotné stavební spoření. Shodují se na tom generální ředitelé stavebních spořitelen v anketě Asociace českých stavebních spořitelen. A objevuje se tu i další výrazný fenomén – rekonstrukce.

První měsíce letošního roku potvrzují, že rok 2021 je ve znamení investic do nemovitostí. Roste zájem o úvěry od stavebních spořitelen. „Zažíváme jedno z nejpřívětivějších období, pokud jde o úrokové sazby úvěrů na bydlení a úvěrů všeobecně. Bohužel jsem přesvědčen, že i po skončení pandemie bude nejistota stran budoucího ekonomického vývoje velká, a proto bude investice do nemovitosti zkrátka volbou z rozumu,“ řekl Petr Toman, místopředseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny.

Tento trend dokazují i aktuální výsledky stavebních spořitelen. Za první čtyři měsíce letošního roku poskytly úvěry za 32,8 mld. Kč, což je v meziročním srovnání nárůst o 59 % (zdroj: zpráva ČTK).

„Růst zájmu o úvěry je kromě přetrvávajících přívětivých sazeb dán také relativně velkým počtem domácností, jejichž finanční situace se během pandemie nezhoršila, ale snížila se jim spotřeba, především kvůli omezeným možnostem cestování, volnočasových aktivit apod. Díky tomu se jim zvýšily čisté disponibilní příjmy, které chtějí a budou chtít alespoň zčásti investovat,“ upřesňuje Pavel Jirák, generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny.

Odložená spotřeba a snaha lidí vytvářet rezervy v době propadu ekonomiky vede Čechy k hledání bezpečného přístavu pro jejich úspory. Stavební spoření je v tomto ohledu jedním z nejpreferova­nějších produktů. To potvrzuje i Barometr obliby spoření, podle kterého se stavebko v prvním čtvrtletí 2021 umístilo s 57 % opět na prvním místě. V rámci dlouhodobého sledování se jeho popularita pohybuje v rozmezí 55–60 %. Obdobně hodnotí situaci i Jiří Feix, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny: „Velmi vysoký zájem o úvěry na bydlení, jehož jsme svědky v první polovině roku, bude postupně slábnout. Naopak stavebko je, vzhledem ke klesajícímu počtu alternativních možností spoření se zajímavým výnosem, velmi výhodné, a proto čekám, že zájem o něj poroste v průběhu celého roku.“

Růst zájmu o stavební spoření je vidět i na údajích za celý trh stavebního spoření za první čtyři měsíce letošního roku – meziroční růst počtu nově uzavřených smluv se zvýšil o pět procent na 165 559 (zdroj: zpráva ČTK).

Hlad po nemovitostech sytí rekonstrukce

Podle ankety AČSS mezi zástupci stavebních spořitelen zůstane poptávka po nemovitostech stále vysoká. Ale naráží na limity na straně nabídky vhodných nemovitostí, jak uvádí Pavel Jirák z Modré pyramidy: „I nadále poroste poptávka po nemovitostech určených k bydlení. Stále přetrvává touha po vlastnickém bydlení a převis poptávky nad nabídkou zejména v zajímavých lokalitách. Důvodů je celá řada, a to jak na straně nabídky (zejména stavební zákon a dlouhé povolovací lhůty a řízení, vyšší regulatorní a technické požadavky na energetickou náročnost budov a tím rostoucí ceny stavebních prací), tak i na straně poptávky (zejména demografický vývoj, snižování počtu členů domácností, nemovitosti jako vhodná investice k udržení hodnoty).“

„Vlastní bydlení je jistota a lidé si to, obzvláště v těžkých časech, uvědomují. Ať už zvolí bydlení ve větším nebo menším městě, vyplatí se nespoléhat na bydlení v nájmu. Výše nájmu totiž může výhledově růst. Vlastní bydlení je investice – do zabezpečení své rodiny, svých dětí či do zabezpečení se na stáří,“ vysvětluje Pavel Čejka, předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

Ne všichni však mohou investovat do nové nemovitosti, alternativní cestou je tedy rekonstrukce již nevyhovujícího staršího bydlení. Stavební spořitelny proto očekávají boom investic do zvelebování, oprav a rekonstrukcí stávajících nemovitostí. „Očekávám, že poptávka po nákupu nových bytů či domů a refinancování stávajících úvěrů postupně poklesne s rostoucími úrokovými sazbami a také s rostoucími cenami nemovitostí. Proto počítám, že se zájem klientů přesune do rekonstrukcí, oprav a rozšíření stávajícího bydlení,“ uvedl Jiří Feix z ČSOB Stavební spořitelny.

Podle údajů AČSS je jedním z nejčastějších účelů, na které stavební spořitelny půjčují, právě rekonstrukce či modernizace bydlení. V roce 2020 šlo na rekonstrukce 35 % úvěrů stavebních spořitelen. Dlouhodobě pak podíl rekonstrukcí přesahuje 40 %. S demografickými změnami ve společnosti očekává AČSS i růst významu rekonstrukcí, které uzpůsobí bydlení potřebám seniorů: úpravy koupelen, povrchů v domácnosti, odstranění bariér pohybu, ergonomičtější kuchyně atd. Mezi časté důvody rekonstrukcí patří i snižování energetické náročnosti bytů nebo domů.

„Ceny nemovitostí jsou v poměru k průměrné mzdě jedny z nejvyšších v Evropě a také stran růstu ceny nemovitostí je ČR v evropské top 3. Toto povede k tomu, že se společnost rozdělí na ty, kteří budou investovat a kupovat bydlení pro budoucí generace či za účelem investice, a pak na ty, kteří budou investovat do zvelebování či oprav. To bude nová významná skupina,“ řekl Petr Toman z MONETA Stavební Spořitelny. A doplňuje: „V této oblasti by měly hrát stavební spořitelny prim, protože jejich produkty jsou na tento typ financování velmi dobře nastaveny.“

Rok 2021 – rok výzev

Z ankety AČSS jednoznačně vyplývá, že stavební spořitelny mají letos dobře našlápnuto a vidí tento rok optimisticky. „Naše obchodní priority budou záviset na celkovém restartu české ekonomiky v postpandemické době. Očekáváme, že ve druhé polovině roku dojde k pozvolnému oživení domácí poptávky, k zastavení růstu nezaměstnanosti, mírnému zpomalení inflace a nárůstu krátkodobých sazeb,“ uvedl Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Stavební spořitelny očekávají, že v letošním roce budou intenzivně pokračovat v digitalizaci produktů a procesů, které urychlila pandemie a které zůstávají nadále prioritou. Na významu nabývá i synergie a spolupráce s mateřskými bankami. „Český trh stavebních spořitelen bude pokračovat v procesu konsolidace s mateřskými bankami. Nelze však očekávat vstup či akvizice nových subjektů,“ komentuje Libor Vošický ze Stavební spořitelny České spořitelny.

„Zažíváme období plné velkých výzev. Musíme hledat způsoby, jak klientům co nejvíce usnadnit přístup k našim produktům. Zaměřili jsme se proto na digitalizaci našich produktů i procesů. Zároveň také pracujeme na inovacích v rámci naší nabídky, aktuálně jsme například vylepšili podmínky financování družstevního bydlení,“ uzavírá Pavel Čejka z Raiffeisen stavební spořitelny.