Jak na výpověď nezletilce?

Ukončit smlouvu nezletilého klienta možné je, stejně jako každou jinou smlouvu. Avšak postup upřesňuje legislativa. Výpověď učiní za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce.

Stavební spořitelna bude pro takový krok požadovat schválení opatrovnickým soudem, pokud nebude mít souhlas všech zákonných zástupců dítěte. Zákon stanoví, že je rozhodnutí opatrovnického soudu nutné také v případech, kdy je smlouva v tzv. vázací lhůtě a dítě by přišlo o stání podporu. Pro přesné podmínky je třeba kontaktovat konkrétní stavební spořitelnu.

Proč k opatrovnickému soudu?

  • Neshodnou-li se rodiče (všichni zákonní zástupci),
  • Smlouva ještě nedovršila 6 let.

V případě, že k soudu musíte, čeká vás:

  • Výpověď podaná stavební spořitelně,
  • podání Návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého příslušnému soudu podle místa trvalého bydliště dítěte (soudy okresní, v Praze obvodní a v Brně městský),
  • rozhodnutí soudu,
  • doručení rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci stavební spořitelně (účastníkem, zákonným zástupcem),
  • výplata naspořené částky (nejdříve po uplynutí výpovědní doby).

Celé řízení není zatíženo žádnými soudními poplatky. Soud během něj zkoumá, zda budou peníze použity ve prospěch dítěte (účastníka smlouvy). K tomu může požadovat doklady a další informace či důkazy.

Základem právní úpravy je ochrana práv dítěte. Do jaké míry však dítě potřebuje chránit před (vlastními) rodiči zvažuje každý soud různě a podle toho v konkrétních řízeních postupuje. Paušální zkušenost v případě výpovědi nezletilce neexistuje.