Je možné provádět v průběhu spoření změny smlouvy?

V průběhu fáze spoření může účastník provádět následující změny smlouvy:

  • zvýšení cílové částky
  • snížení cílové částky
  • případně (dle podmínek jednotlivých stavebních spořitelen) rozdělení cílové částky bez manipulace s vkladem, kdy zůstává zachována státní podpora

Kromě shora uvedených změn může účastník kdykoliv ve fázi spoření měnit tarifní varianty podle nabídky své stavební spořitelny. Při změně cílové částky a změně varianty může být účastníkovi přidělena cílová částka až za 12 měsíců od provedení změny za předpokladu splnění podmínek pro její přidělení.