Kdo může být účastníkem stavebního spoření?

Účastníkem stavebního spoření může být fyzická osoba a právnická osoba. Státní podporu může získat:

  • občan České republiky
  • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Právnické osoby nemají nárok na státní podporu.