Kdy může účastník smlouvu ukončit?

Účastník může smlouvu o stavebním spoření podle Všeobecných obchodních podmínek kdykoliv vypovědět. V případě výpovědi se vždy posuzuje, zda se jedná o výpověď před uplynutím vázací doby nebo po jejím uplynutí. Při výpovědi po uplynutí vázací doby zůstává účastníkovi nárok na státní podporu vždy zachován. Při výpovědi před uplynutím vázací doby ztrácí účastník nárok na vyplacení státní podpory a je mu stavební spořitelnou účtován poplatek dle platného sazebníku.