Z jakého důvodu se provádí zvýšení cílové částky? Jaké důsledky zvýšení přináší?

Důvody:

  • původní finanční potřeba účastníka se zvýšila (např. chce čerpat úvěr)
  • účastník dospořil do výše cílové částky a chce pokračovat ve spoření

Důsledky:

  • zaplacení úhrady (poplatku) ve výši stanovené stavební spořitelnou z rozdílu, o nějž se cílová částka zvyšuje
  • hodnotící číslo se vypočítává nově k nejbližšímu rozhodnému dni
  • podle podmínek stavební spořitelny se může oddálit okamžik přidělení cílové částky
  • počátek smlouvy se nemění
  • podmínkou povolení zvýšení cílové částky ze strany stavební spořitelny může být přechod na jiný tarif či vzdání se sjednaných úrokových zvýhodnění