Za jakých podmínek je účastníkovi vyplacena státní podpora, nepožaduje-li úvěr ze stavebního spoření?

Podmínkou výplaty státní podpory účastníkovi je, že po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy (tzv. „vázací doba“) nebylo nakládáno s uspořenou částkou; nárok na výplatu státní podpory přitom náleží jen za dobu spoření.