Akontace

Částka placená předem (před dodávkou), většinou jako první splátka kupní ceny.