Bonita

Schopnost klienta pravidelně splácet své závazky (např. úvěr od stavební spořitelny).