Celkový počet uzavřených smluv

Udává počet smluv, které stavební spořitelna uzavřela od zahájení své činnosti.