Cílová částka

Cílová částka je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření a vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví podle svých cílů a možností. Cílová částka je rovna součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.

Faktory ovlivňující volbu cílové částky:

  • výše částky potřebné na realizaci bytového záměru
  • výše částky, kterou chce resp. může účastník měsíčně spořit
  • zájem o poskytnutí úvěru nebo pouze zájem spořit

Překročení cílové částky není přípustné. Zvýšení cílové částky je možné.