Mimořádný vklad (úložka)

Kromě pravidelných vkladů může účastník stavebního spoření kdykoliv v průběhu spoření uskutečňovat mimořádné vklady, a to i bez oznámení stavební spořitelně. Mimořádným vkladem je takový vklad, který účastník uskuteční nad rámec ujednání o výši a frekvenci ukládání ve smlouvě o stavebním spoření (vyšší než sjednaný vklad, častější než sjednaný vklad).