Nemovitost

Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, dále rovněž byty a nebytové prostory. Nemovitosti se evidují v katastru nemovitostí v rozsahu stanoveném zákonem.