Počet nově poskytnutých úvěrů

Udává počet úvěrů poskytnutých v určitém časovém období.