Počet nově uzavřených smluv

Udává počet smluv o stavebním spoření uzavřených v určitém časovém období.