Pohledávka

Pohledávka je právo vznikající věřiteli požadovat určité plnění na dlužníkovi a to z určitého závazkového vztahu (např. smlouvy o úvěru ze stavebního spoření). Pohledávka může být peněžitá a nepeněžitá.