Použití prostředků ze stavebního spoření

Prostředky ze stavebního spoření (uspořená částka, překlenovací úvěr/meziúvěr i úvěr ze stavebního spoření) jsou obecně určeny k řešení bytových potřeb. Při ukončení stavebního spoření po uplynutí vázací lhůty a bez uzavření smlouvy o úvěru však může účastník použít prostředky ze stavebního spoření bez omezení.