Pravidelný vklad (úložka)

Částka, kterou se účastník stavebního spoření zaváže pravidelně ukládat na svůj účet stavebního spoření.