Přistoupení k závazku

Přistupitel k závazku je účastníkem úvěrového vztahu od okamžiku uzavření dohody o přistoupení k závazku. Stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a za splnění závazku odpovídá společně a nerozdílně.