Stav počtu platných úvěrových smluv

Udává počet platných úvěrových účtů a účtů překlenovacích ú­věrů.