Účastník stavebního spoření

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření.

U smluv uzavřených do 31. 12. 2003:

Účastníkem stavebního spoření může být pouze ta fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a rodné číslo přidělené příslušným orgánem ČR. Účastníkem tedy může být i cizí státní příslušník, splňuje-li obě uvedené podmínky.

Účastníkem stavebního spoření může být právnická osoba, která má sídlo na území ČR a identifikační číslo přidělené příslušným orgánem ČR.

U smluv uzavřených od 1. 1. 2004:

Účastníkem stavebního spoření může být každá fyzická i právnická osoba (bez ohledu na svoji státní příslušnost, trvalý pobyt či sídlo apod.).