Uspořená částka

Je tvořena součtem vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsané zálohy státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou.