Úvěr ze stavebního spoření

Peněžní prostředky poskytnuté účastníkovi na základě smlouvy o úvěru ze stavebního spoření. Úvěr smí být poskytnut pouze na financování bytových potřeb.