Změna stavby

Změnami dokončených staveb jsou

  • nástavby, jimiž se stavby zvyšují,
  • přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou,
  • stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.