9 rad, jak na zamítnutou hypotéku

V letech 2020 a 2021 zažil hypoteční trh obrovský boom, ale od roku 2022 se nejen zvedají úrokové sazby, ale zpřísňují se i podmínky pro schválení hypotéky. Proto se stále častěji stává, že jsou hypoteční úvěry zamítnuty z důvodu nedostatečné bonity žadatele či nedostatku vlastních zdrojů, nižší zástavní hodnoty nemovitosti, zápisu žadatele v registru dlužníků nebo jeho vyššího věku. Co tedy dělat, když vám banka zamítne schválení hypotéky?

1. Podejte společnou žádost

Pokud máte nedostatečný příjem, jednou z možností, jak jej navýšit, je podat společnou žádost s druhou osobou. Banka bude posuzovat součet vašich příjmů. Společně mohou žádat manželé, partneři, dítě s rodičem nebo jiní příbuzní i kamarádi. Spolužadatel může pomoci i v případě vyššího věku žadatele. Vyšší věk je pro banku rizikem, že žadatel nestihne hypotéku splatit. Pokud tedy budete mít mladšího spolužadatele, banky vypočítají maximální dobu splatnosti hypotéky z jeho věku.

2. Sežeňte si ručitele
-----Na pomoc můžete pozvat i ručitele. Ten se zaručí, že za vás splatí úvěr v okamžiku, kdy ho sami nebudete schopni splácet.

3. Navyšte své příjmy

Můžete také zkusit navýšit své příjmy. Některé banky počítají příjmy za kratší dobu než 12 měsíců, může vám tedy pomoct nové zaměstnání (ale ve zkušební době hypotéku nezískáte ), jednorázové odměny v zaměstnání nebo příjem z nájmu nemovitosti.

4. Dozajistěte úvěr druhou nemovitostí

Pokud smluvní znalec stanovil zástavní hodnotu nemovitosti níže, než je kupní cena, a banka vám odmítá poskytnout úvěr, můžete ručit další nemovitostí. U hypotečního úvěru se výše půjčky odvíjí od sumy všech zástavních hodnot nemovitostí poskytnutých do zástavy. Jako dodatečná zástava může sloužit jakákoliv nemovitost (rodinný dům, byt, rekreační objekt určený k trvalému bydlení či stavební pozemek).

5. Odstraňte důvody snížení zástavní hodnoty

Často je zástavní hodnota snížena ze zřejmého důvodu: je zatížena věcným břemenem , je k ní ztížený přístup, je na ní zástavní právo jiného subjektu než hypoteční banky apod. Pokuste se tedy odstranit tyto důvody, je-li to možné.
6. Financujte část úvěru z dalšího zdroje
Jiným zdrojem může být úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr či půjčka od známých. Banka bude chtít znát všechny zdroje financování koupě nemovitosti a bude ji zajímat, jak jejich splácení ovlivní schopnost žadatele splácet hypotéku.

7. Zkuste požádat o nový odhad v jiné bance

Každá hypoteční banka má trochu jiné požadavky na technický stav nemovitosti a přistupuje tedy rozdílně ke stanovení zástavní hodnoty. Máte tedy velkou šanci, že nový odhadce odhadne cenu výš.

8. Uhraďte případné dluhy a zbavte se zápisu v registru dlužníků

Banky vždy kontrolují, jestli žadatel nemá zápis v jednom z registrů dlužníků. Jakýkoliv dluh vás může připravit o hypotéku. Před žádostí se tedy ujistěte, že o vás banka v rejstříku nic nenajde. Pokud nějaký záznam máte, zjistěte detaily a případný dluh ihned uhraďte. Po uhrazení můžete zaslat žádost o výmaz z registru dlužníků. Záznamy se v rejstříku uchovávají ještě několik let po zaplacení dluhu, může se tedy stát, že váš záznam nebude smazán ihned.

9. Požádejte o překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Nemáte-li dostatek vlastních peněz, můžete zkusit překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Stavební spořitelna vám poskytne peníze a vy splácíte úroky z této částky. Zároveň si musíte založit stavební spoření a nastřádat 40 % půjčené částky. V případě překlenovacího úvěru vám stačí mít vlastní zdroje v rozmezí 1–5 % z ceny nemovitosti.