Češi znovuobjevují úvěry ze stavebního spoření. Rozdíl v úrokových sazbách je významný

Zatímco úrokové sazby ostatních úvěrů na bydlení prudce rostou, úvěry ze stavebního spoření jsou se sazbou kolem 4 %. U těchto úvěrů je úroková sazba pevně sjednaná ve smlouvě o stavebním spořením a stavební spořitelna ji nemůže měnit.

Nůžky se rozevírají

Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření a stavební spořitelna ji nemůže měnit. Úvěr ze stavebního spoření je možno čerpat nejdříve po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření, takže dnes jsou poskytovány úvěry ze stavebního spoření se sazbami, které byly sjednávány v roce 2020 nebo dříve. Díky tomu jsou úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření dlouhodobě velmi stabilní.

Rozdíl vynikne, když jejich sazbu porovnáme se sazbou překlenovacích úvěrů. Úročení překlenovacích úvěrů není zákonem nijak omezené a jejich sazby korespondují s trhem. Česká národní banka ve své bankovní statistice zveřejňuje úrokové sazby nových úvěrů ze stavebního spoření i úvěrů překlenovacích. Toto členění je bohužel k dispozici pouze pro úvěry poskytované bez zástavy nemovitosti. U hypoték stavebních spořitelen ČNB typ úvěru nerozlišuje.

I tak je v grafu velmi dobře vidět stabilita úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření, které se od konce roku 2020 až do letošního května drží pod 4 %. Sazby překlenovací úvěrů naproti tomu sledují trend trhu a postupně rostou. Údaje jsou prozatím k dispozici pouze do května, kdy byly překlenovací úvěry poskytovány s průměrnou sazbou 5,72 %, zatímco úvěry ze stavebního spoření byly v průměru úročeny 3,77 %, tedy téměř o dva procentní body méně. Novější údaje nejsou k dispozici, nicméně sazby aktuálně nabízených překlenovacích úvěrů se již blíží k sedmi procentům.

Zájem o úvěry ze stavebního spoření se ztrojnásobil

Je přirozené, že tak vysoký rozdíl úrokových sazeb se projeví i na zájmu o úvěry ze stavebního spoření. Skutečně se ukazuje, že objem nových úvěrů ze stavebního spoření letos narůstá. V květnu stavební spořitelny poskytly tyto úvěry v objemu 0,103 mld. Kč, přičemž v loňském roce byl měsíční průměr pouze 0,031 mld. Kč. To je více než trojnásobný růst.

Stále dominují překlenovací úvěry

I přes rychle rostoucí zájem o úvěry ze stavebního spoření tvoří drtivou většinu poskytovaných úvěrů úvěry překlenovací. V květnu poskytly stavební spořitelny překlenovací úvěry v objemu 2,1 mld. Kč, což je dvacetkrát více, než činil objem úvěrů ze stavebního spoření.

Důvodů pro tento zdánlivý paradox je více. Pro získání úvěru ze stavebního spoření je nutné nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření a nejméně dva roky spořit. Úvěr je možno získat až poté, co splníme podmínky předepsané konkrétní stavební spořitelnou. Obvykle je to naspoření určité částky a u většiny stavebních spořitelen také dosažení požadovaného hodnoticího čísla. Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření tak může být dva roky, nebo i více než pět let. V posledních více než deseti letech byly úrokové sazby natolik nízké, že úvěr ze stavebního spoření byl nezajímavý. Překlenovací úvěr byl rychlejší a často i levnější. Úvěry ze stavebního spoření tak byly dlouho na druhé koleji a částečně upadly v zapomnění.

Budeme si plánovat úvěry ze stavebního spoření?

V sousedním Německu, kde se stavební spoření zrodilo, bylo běžné, že si lidé uzavírali smlouvu o stavebním spoření nikoli proto, aby zhodnocovali své vklady, ale aby si zajistili příznivou úrokovou sazbu úvěru na bydlení. U nás je za hlavní přínos stavebního spoření považována státní podpora. Také dlouhotrvající období nízkých úrokových sazeb v posledních letech nikoho nemotivovalo k úvahám o pojistce proti zdražování úvěrů. Úvěry byly levné tak dlouho, že jsme si na to zvykli a začali to považovat za samozřejmost.

Díky tomu byla naprostá většina smluv o stavebním spoření uzavřena s cílem optimálně využít státní podporu. Tomu odpovídá volba tarifu, cílové částky i měsíční úložky. Příliš nízká cílová částka omezuje výši možného úvěru ze stavebního spoření. Nízká měsíční úložka zase prodlužuje čekací dobu na úvěr. Tarify stavebních spořitelen sice mají určitou flexibilitu a některé parametry je možno po dohodě se stavební spořitelnou upravit, ale dosud to nebylo obvyklé a fakticky ani potřebné. Teprve v posledních měsících se úrokové sazby úvěrů dostávají na hodnoty, při kterých se stavební spoření stává zajímavým nástrojem na financování bydlení.

Pokud nedojde k neočekávanému zvratu v trendu úrokových sazeb, budou v dohledné budoucnosti úvěry ze stavebního spoření podstatně levnější než jiné úvěry na bydlení. Rozdíl v úrokových sazbách může činit i několik procentních bodů. Poroste tedy úsilí klientů stavebních spořitelen o využití stávajících smluv pro získání výhodného úvěru. První náznaky již vidíme v grafech výše a tento trend bude jistě pokračovat.

Kromě toho začne růst počet klientů, kteří začnou využití úvěru ze stavebního spoření plánovat. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření budou klást důraz nikoli na úročení vkladů, ale spíše na úrokovou sazbu úvěru. Nárok na čerpání úvěru jim však vznikne nejdříve za dva roky. Kratší čekací dobu náš zákon neumožňuje. Pokud úrokové sazby úvěrů na bydlení zůstanou nad úrovní čtyř až pěti procent, můžeme po dvou letech čekat další vlnu růstu úvěrů ze stavebního spoření.

Autor: Petr Kielar