Jednorázové vklady na stavebko

Na smlouvu o stavebním spoření je možné spořit nejenom pravidelně, ale lze zasílat i jednorázové vklady v závislosti na finanční situaci. Jak maximalizovat státní příspěvek za rok 2020?

Na maximální státní příspěvek za rok 2020 ve výši 2000 Kč, který se obdrží na smlouvu o stavebním spoření v dubnu příštího roku, vzniká nárok, pokud rozhodná částka na smlouvu za celý kalendářní rok 2020 činí 20000 Kč a více. U nižší roční základny činí státní příspěvek 10 % z příslušné částky. Po uplynutí šestileté vázací lhůty je možné naspořené peníze včetně státní podpory ze smlouvy o stavebním spoření čerpat libovolně.

Státní podpora náleží i z úroků

Pro účely výpočtu státního příspěvku se hodnotí nejenom přímé vklady občana na smlouvu o stavebním spoření, ale i úroky z vkladů i úroky z dříve přiznané státní podpory po odpočtu srážkové daně z příjmu. Současně však základnu pro výpočet státní podpory snižují poplatky stavební spořitelny za vedení účtu.

Jednorázové vklady v prosinci

Nárok na státní podporu mají všichni členové domácnosti. Čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi může tedy obdržet maximální státní příspěvek 2000 Kč na každou smlouvu, v souhrnu tedy 8000 Kč. V praxi posílá řada občanů peníze na smlouvy o stavebním spoření jednorázově koncem roku. Dokonce je možné vložit jednorázově na smlouvu při jejím uzavření 120 tisíc Kč a maximální státní podporu si tak předplatit na příštích šest let, při důkladném propočítání úroků a poplatků je možné vložit o tuto částku méně.

Praktický příklad

Pan Martin měsíčně spoří na smlouvu o stavebním spoření svým dvěma dětem 1000 Kč formou trvalého příkazu. V prosinci vloží každému dítěti na smlouvu 10000 Kč. Přestože rozhodná částka za rok 2020 bude vyšší než 20 tisíc Kč, tak obě děti obdrží na smlouvu státní příspěvek 2000 Kč. Částka nad 20000 Kč se však bude hodnotit do základny pro výpočet státní podpory v následujícím roce, kdy bude stačit vložit na smlouvu za účelem čerpání maximálního státního příspěvku o tuto částku méně.

Autor: Petr Gola