Kam s volnými penězi? Možností se nabízí celá řada

Téměř tři biliony korun mají Češi na vkladech v bankách a pomalu ale jistě jim z nich ukrajuje inflace. Možností, jak tomu zabránit či alespoň její dopady zmírnit, se nabízí několik. Záleží na tom, jak moc se člověk na různé způsoby investování peněz cítí.

Kam s volnými penězi? Možností se nabízí celá řada

Pokud máte menší či větší sumu peněz, kterou můžete postrádat, či jste schopni dát každý měsíc nějaké peníze stranou, je třeba se zamyslet nad tím, jaký produkt pro spoření či investování peněz zvolit. V prvé řadě musíte zvážit, jakou míru rizika hodláte podstoupit.

Stavební spoření pro konzervativní klienty

Mnoho lidí v současné době volí konzervativní produkty, které jim sice uloženou částku mírně zhodnotí, ale v konečném důsledku vklady kvůli inflaci ztrácejí na hodnotě. Jedná se o spořicí účty, ale i termínované vklady či stavební spoření.

Spořicí účty lidé volí především kvůli tomu, že s vklady mohou kdykoliv disponovat, navíc za ně bankám neplatí žádné poplatky. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že vám banky peníze zhodnotí sazbou kolem půl procenta ročně. U termínovaných vkladů se váš vklad zhodnotí více, i roční sazbou přes dvě procenta. V takovém případě, ale na peníze nesmíte po několik let sáhnout.

Další konzervativní alternativou je stavební spoření. Díky státní podpoře ve výši až dva tisíce korun ročně i ročnímu zhodnocení kolem jednoho procenta se tento produkt jeví jako výhodnější než spořicí účty či termínované vklady. Na druhou stranu máte peníze vázané po dobu šesti let, z naspořené částky vám ukrajuje roční poplatek ve výši několika stovek korun. Také poplatek za uzavření (většinou ve výši jednoho procenta z cílové částky) není zanedbatelný. Proto je vhodné se založením stavebka počkat na akci spořitelen, kdy sjednání nabízejí zdarma.

Z konzervativních produktů je vhodné zmínit i spoření na penzi – ať už ve formě „starého” penzijního připojištění či současného doplňkového penzijního spoření. Stát střadatelům přispívá až 230 korunami měsíčně, odečíst si můžete z daní i příspěvky nad 12 tisíc korun ročně. Především pak u novějšího produktu spoření na penzi můžete u některých penzijních společností počítat i se zajímavým zhodnocením. Jedná se však o dlouhodobý produkt, jehož primárním cílem je přinést finanční rezervu na stáří.

Podílové fondy, dluhopisy a akcie

Vyššího zhodnocení vkladů než při ukládání peněz do konzervativních produktů dosáhnete při investování do podílových fondů. Ty jsou založeny na tzv. kolektivním investování skupiny investorů, jejichž vklady tvoří majetek fondu a každý investor podle výše vložené částky dostane odpovídající počet podílových listů, tedy podíl na majetku.
Investovat můžete už od menších částek ve výši několika stokorun, a to jak pravidelně, tak nárazově.

Profesionální správce fondu (investiční společnost) za peníze podílníků (investorů) nakupuje různé druhy cenných papírů, rozkládá tak riziko, které by jinak investor musel nést sám, pokud by se rozhodl investovat tzv. na vlastní pěst.

Podílových fondů je na trhu velké množství. Vyšších výnosů se dočkáte, budete-li investovat do akciových, dluhopisových či smíšených podílových fondů. Jsou sice rizikovější, jejich rizikovost ale spočívá především v kolísavosti hodnoty.

Nevýhodou je to, že peníze ve fondech nejsou ze zákona pojištěny. Také musíte počítat s tím, že k vyššímu zhodnocení se dostanete až v horizontu několika let. Nevýhodou jsou i vstupní či správcovské poplatky.

Investovat své peníze můžete i sami nákupem dluhopisů, a to jak firemních či státních. Vyššího zhodnocení zhruba v řádu jednotek procent můžete dosáhnou v případě firemních dluhopisů, jsou ale oproti státním dluhopisům rizikovější.

Investice do akcií jsou jedním z nejziskovějších způsobů zhodnocování peněz. Patří ale i mezi nejrizikovější, vyplatí se proto investorům, kteří jsou ochotni riziko podstoupit. Počítat byste měli i s dlouhodobějším horizontem kvůli kolísání trhu.

Investice do nemovitostí

Češi ukládají své peníze i do nákupu nemovitostí, ve kterých nebydlí a dále je pronajímají. Většinou si na jejich pořízení v bance sjednají hypotéku, kterou splácí výnosy z pronájmu.
Po splacení hypotéky je pak byt váš a vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí rostou, vás může v budoucnu čekat i vyšší zhodnocení vložených peněz. Případně i nadále vydělávat na pronájmu.

Zlato či alternativní investice

V posledních letech přibývá investorů, kteří investují do nákupu zlata. Společnosti, které se obchodováním s drahými kovy zabývají, evidují i několikanásobný růst zájmu o investiční zlato. Podle odborníků jeho hodnota nijak závratně nekolísá, v dlouhodobém horizontu pak nabízí stálý mírný růst.

Zájem je i o investice do dalších komodit – například sběratelských lahví whisky, vína, ale i hodinek či třeba známek.

P2P půjčky

V neposlední řadě je možné jako jeden ze způsobu investování zmínit i tzv. P2P (Peer-to-Peer) půjčky. Jedná se o způsob, kdy lidé (drobní investoři) prostřednictvím internetových platforem investují své peníze tím, že někomu jinému půjčí.
Společnost, která se o vaši investici postará, si ovšem účtuje poplatky zhruba kolem dvou procent z výše investice. Výnos z investice se pohybuje v řádu nižších jednotek procent.

Autor: Barbora Buřínská