Když chybí peníze v domácím rozpočtu: je rozumné vypovědět stavební spoření?

Možná se vám v důsledku pandemie snížil příjem. A možná jste dokonce bez práce. O kolik přijdete, když zrušíte stavební spoření? A kdy budete mít peníze na účtu? Zmapovali jsme podmínky všech stavebních spořitelen.

Obliba stavebního spoření roste, jen vloni bylo uzavřeno přes půl milionu nových smluv. Celkem pak u nás bylo ke konci loňského roku aktivních 3 226 733 smluv. Stavební spoření je vhodnou cestou pro všechny, kteří uvažují o pořízení vlastního bydlení. Naspořená částka může zajistit nutné vlastní prostředky pro sjednání hypotéky.

Díky stavebnímu spoření si můžete vzít úvěr a svůj byt či dům rekonstruovat. Každopádně po uplynuté šestileté vázací lhůty máte nárok na státní podporu a své peníze můžete použít v podstatě na cokoli. Maximální výše státní podpory činí 2 000 Kč za každý kalendářní rok v případě, že spoříte minimálně 20 000 Kč ročně. A právě díky státní podpoře je stavebko také docela dobrá cesta, jak své úspory zhodnotit.

„Po letech zájmu o úvěry lidé více uvažovali o tvorbě rezerv a kumulaci vlastních prostředků a podle mého mínění začnou spořit ještě více. Vývoj posledních týdnů nám všem tvrdě ukázal, jak rychle se mohou některé ‚jistoty‘ změnit,“ říká tajemník Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Jiří Šedivý.

Jeho slova potvrzuje průzkum agentury Ipsos pro Modrou pyramidu z letošního března. Více než 40 % respondentů litovalo, že v současné době nemá naspořeno více peněz, pětina lidí by s financemi nevystačila ani měsíc.

Jak koho současná situace finančně zasáhla a jak ji kdo chce řešit, zjišťovali i v Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS), průzkum proběhl v polovině dubna. Z odpovědí vyplynulo, že desetina lidí chce část nebo všechny své úspory vybrat. „Nejméně chtějí klienti vybírat peníze ze spořicích účtů a státem podporovaných produktů, jako je stavební spoření a penzijní připojištění,“ uvádí předseda představenstva ČMSS Tomáš Kořínek. U stavebního spoření je to 11 % klientů.

Proč (ne)vypovědět stavební spoření

Stavební spoření se sjednává na dobu neurčitou, pro získání státní podpory ale musíte dodržet minimální dobu spoření stanovenou zákonem, tedy 6 let. V případě, že nebudete čerpat úvěr, kde je nutné doložit účel použití finančních prostředků na bytové potřeby, o využití naspořených peněz rozhodujete libovolně.

Smlouvu můžete vypovědět prakticky kdykoliv, jak však zástupci stavebních spořitelen upozorňují, ne vždy je to finančně rozumný postup. Zkuste si odpovědět na otázky: kolik a na co peníze chybí? Jak dlouho si myslíte, že bude nedostatek peněz trvat? Na straně druhé si rozmyslete, k čemu by peníze ze stavebního spoření mohly posloužit v budoucnu.

„Udělejte si seznam a představte si, že tato situace nenastala. Až na základě v klidu sepsaných informací, učiňte rozhodnutí. I vaše bydlení bude určitě potřebovat opravy a vylepšení. Připravili byste se navíc o možnost využít případně úvěr ze stavebního spoření, který se vám může hodit právě při rekonstrukci nebo opravách vašeho domova,“ radí Jolana Dyková ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky).

Když rodinný rozpočet skřípe, je podle úvěrového analytika společnosti Broker Trust Romana Bečičky potřeba nejdříve hledat možnosti v jeho úpravě a omezení zbytných výdajů, další na řadu přichází čerpání rezerv z krátkodobých finančních nástrojů, například ze spořicích účtů nebo právě stavebního spoření. „Ukončením stavebního spoření před uplynutím 6leté vázací doby klient přijde o nějaké prostředky, jako je státní podpora, případně musí zaplatit poplatky za předčasné ukončení, vždy to ale bude lepší řešení než si brát drahou půjčku,“ míní Roman Bečička.

Než se ještě více zadlužit, je lepší odložit splátky úvěrů

Pokud jste vyčerpali všechny dostupné zdroje, příjmy jsou nízké nebo nulové, základní rezervy vyčerpané a rodina pomoci nemůže, je rozumné výběr prostředků ze stavebního spoření zvážit. „Ztráta státní podpory i případný poplatek je relativně malá „daň“ za dřívější výběr. Stavební spoření typicky slouží na financování cílů ve střednědobém horizontu, ale právě také pro neočekávané výdaje v horizontu cca 6 let,“ souhlasí finanční poradce společnosti Partners Vladimíra Weis.

„Posouzení rozumnosti předčasné výpovědi stavebního spoření je velmi konkrétní disciplína. Pokud někomu případné ztráty přijdou zanedbatelné, respektive menší, oproti tomu, že bude moci nakládat s penězi, které na stavebku měl, pak se nejspíš o rozumné řešení jedná,“ shrnuje tajemník AČSS Jiří Šedivý a dodává: „I půjčka může být řešením, ale nesmí zahnat dlužníka do dluhové pasti. Doporučil bych hledat řešení u profesionálů, protože ti mají obvykle lepší přehled v tom, jaké jsou možnosti.“

1. Výpověď
Smlouvu o stavebním spoření musíte vypovědět písemně, a to na pobočce stavební spořitelny, nebo poštou. Některé stavební spořitelny mají vlastní formulář. V případě poštovní komunikace je nutné nechat podpis výpovědi úředně ověřit, komfortnější je tedy výpověď na pobočce nebo prostřednictvím zástupce stavební spořitelny.

2. Poplatek

Přijdete o státní podporu a zaplatíte poplatek za předčasné vypovězení, který se v jednotlivých stavebních spořitelnách liší. Někde smlouvu vypovíte i předčasně zdarma, jinde se sankce vypočítává z cílové částky a pohybuje se od 0,5 do 1 %.

3. Ztráta

Orientační vzoreček pro výpočet ztráty zní: nepřiznaná státní podpora x počet let spoření + poplatek za výpověď (podle podmínek konkrétní stavební spořitelny). U smlouvy s cílovou částkou 150 tisíc korun by ztráta činila od dvou tisíc korun při výpovědi po roce, až po zhruba 11,5 tisíce při výpovědi po pěti letech. Poplatek za uzavření smlouvy z cílové částky máte zaplacen tak jako tak a mimo jiné se podílí na kumulaci úroků, které vám zůstanou.

4. Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy je výpověď doručena stavební spořitelně. Stavební spořitelny dnes nabízí i rychlejší cesty k úsporám, doporučuji informovat se na možnosti.