Může stavební spořitelna změnit úročení vašich vkladů?

Víte, za jakých podmínek může stavební spořitelna změnit úrokovou sazbu, kterou úročí vaše vklady na účtu stavebního spoření? Úrokovou sazbu z vkladů na účtu stavebního spoření nesmí stavební spořitelna změnit nejméně po dobu prvních šesti let. Po uplynutí této doby je změna možná, ale pouze při splnění určitých podmínek. Podívejme se blíže na znění zákona, který to upravuje.

Dříve byly úrokové sazby neměnné

Původní verze zákona o stavebním spoření nepočítala se změnou úrokové sazby a úroky sjednané ve smlouvě byly pevné, neměnné. Až 1. ledna 2004 vstoupila v účinnost novela zákona o stavebním spoření, která to umožnila. Stavební spořitelny několik let tuto možnost nevyužívaly. Teprve po silném poklesu úrokových sazeb na finančním trhu sáhly stavební spořitelny poprvé k jednostranné změně úrokových sazeb. Dnes je již obvyklé, že úrokovou sazbu z vkladů stavební spořitelny snižují poté, co jim to zákonné podmínky umožní. Proto je dobré s tím počítat a znát pravidla, kterými se změny úrokových sazeb řídí.

Co všechno musí být splněno, aby stavební spořitelna mohla změnit úrokovou sazbu z vkladů?

Stavební spořitelna smí změnit úrokovou sazbu z vkladů pouze v souladu se zákonem o stavebním spoření. Ten řeší tuto otázku v § 5 odst. 7 . Aby stavební spořitelna mohla úrokovou sazbu změnit, musí být splněny následující podmínky:

  • Ve smlouvě o stavebním spoření musí být sjednáno oprávnění stavební spořitelny změnit úrokovou sazbu. Ve smlouvě musí být také upřesnění, jakým způsobem bude úroková sazba změněna.
  • Úrokovou sazbu je možno změnit nejdříve po šesti letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
  • Klient musí splnit podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření a nepřijmout nabídku stavební spořitelny na úvěr.

Na jednotlivé podmínky se nyní podívejme podrobněji.

Změna úrokové sazby musí být sjednána ve smlouvě

Toto je základní podmínka, která je však obvykle splněna. Stavební spořitelny začaly do svých všeobecných obchodních podmínek dávat ustanovení o změně úrokové sazby od roku 2004, kdy to umožnil zákon. Všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené od tohoto roku tedy obsahují potřebné ujednání, podle kterého je stavební spořitelna oprávněna změnit úrokovou sazbu z vkladů.
Součástí smlouvy musí být rovněž upřesnění, jakým způsobem může být úroková sazba změněna. Výše nové úrokové sazby se může například odvozovat z některé vyhlašované úrokové sazby ČNB.

Nejdříve po šesti letech

Tato podmínka je jednoduchá a dobře srozumitelná. Úroková sazba z vkladů na účtu stavebního spoření nesmí být změněna během prvních šesti let spoření. Po tuto dobu je pevná a neměnná. Přitom nezáleží na tom, zda klient na smlouvu skutečně ukládá peníze. Rozhodující je pouze datum uzavření smlouvy.

Nepřijetí nabídky úvěru

Poslední podmínka je nejsložitější a jejím cílem je ochránit klienty, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření. Pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření je třeba nejprve určitou dobu spořit. Poté, co jsou splněny podmínky pro přidělení úvěru , obdrží klient od stavební spořitelny nabídku úvěru. Stavební spořitelna klienta písemně informuje, že splnil potřebné podmínky pro přidělení úvěru a může tedy úvěr nárokovat. Dokud klient tuto nabídku neobdrží, nemůže získat úvěr ze stavebního spoření a současně mu stavební spořitelna nesmí změnit úrokovou sazbu z vkladů.

Teprve poté, co klient odmítne nabídku úvěru ze stavebního spoření, nebo na ni nereaguje, může stavební spořitelna změnit úrokovou sazbu z vkladů.
Klient, který čerpá překlenovací úvěr, tuto podmínku nesplní nikdy. Smlouva o překlenovacím úvěru totiž obsahuje ujednání, ve kterém klient předem vyjadřuje zájem o přidělení úvěru ze stavebního spoření. Díky tomu je jeho překlenovací úvěr automaticky splacen přidělenou cílovou částkou. Část překlenovacího úvěru je splacena naspořenou částkou na účtu stavebního spoření a zbytek je umořen poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření. Klienti, kteří čerpají překlenovací úvěr, tedy mají zajištěnou pevnou úrokovou sazbu z vkladů po celou dobu spoření.

Čeká se na splnění všech podmínek

Aby mohla stavební spořitelny změnit úrokovou sazbu z vkladů, musí být splněny všechny uvedené podmínky. Může se například stát, že klient spoří hodně pomalu a ani po šesti letech nesplnil podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. I když jsou tedy splněny podmínky číslo 1 a 2, stavební spořitelna nesmí změnit úrokovou sazbu z vkladů. Musí čekat, až bude splněna i podmínka třetí.

Petr Kielar