Nejsilnější motivace pro investice do bydlení je změna dispozic a uzpůsobení novým potřebám

Praha 25. května – Stavební spoření je číslem jedna pro rekonstrukce a modernizace, ale proč vlastně lidé investují do bydlení? Nejsilnějším důvodem je změna dispozic bydlení, na druhém místě jsou to investice do energetických úspor, třetí odstranění závad. Zhruba stejný počet lidí řeší i vzhled nemovitosti a prostou nutnost obnovení stavu.

Do bydlení podle průzkumu agentury IBRS neinvestuje pouze desetina lidí. Důvody, proč do bydlení naopak investovat, se dají rozdělit do dvou skupin – buď jde o opravy nebo o snahu o kvalitativní změnu stavu nemovitosti.

„Celkem dvě pětiny lidí investují do bydlení, protože ho potřebují uzpůsobit novým nárokům anebo chtějí uspořit za energie. Téměř polovina pak investovat do bydlení prostě musí. Jde o opravy, obnovu stavu objektu, případně i vzhled nemovitosti. Všechny investice jdou velmi dobře financovat stavebním spořením,“ říká Vladimír Staňura, předseda prezidia Asociace českých stavebních spořitelen.

Preference obyvatel se logicky mění.„Stavební spořitelny zaznamenávají stále ve vyšší míře poptávku klientů po investicích do skutečné změny bydlení. Lidé jsou poměrně optimističtí a chtějí měnit dispozice svého bydlení dle moderních trendů, případně chtějí své bydlení uzpůsobit rodinné situaci,“ dodává člen prezidia AČSS David Formánek.

Dotazovatelé IBRS se ptali i na téma investic do energetických úspor. Otázka zněla: Pokud jste někdy investovali do energetických úspor, věděli jste od začátku, kolik ušetříte? Výsledky jsou překvapivé – pouze 30 % respondentů odpovědělo kladně, že je to podmínka investice. Další sedmina s tím souhlasí, ale samotná výše úspory není až tak důležitá. Další třetina lidí sice do energetických úspor investovala, ale úspory vůbec neřešila.

Lidé si většinou stavební spoření spojují s rekonstrukcemi, jako jsou výměna oken, oprava fasády či nová střechou. Stavební spoření však financuje také investice do energetických úspor od pořízení solárních panelů přes zateplení fasády až po instalaci tepelného čerpadla.

„Proto jsme připravili jednoduchou brožuru, která obsahuje příklady investic do energetických úspor. Všechny lze financovat úvěry od stavebních spořitelen. Je zajímavé, že některé z nich jsou dokonce tak efektivní, že dosažená úspora je vyšší než splátky oněch úvěrů. Jinými slovy, od prvního měsíce klient na investici vydělá,“ vysvětluje tajemník asociace Jiří Šedivý.

hypoindex.cz