Nezastupitelná úloha potvrzena

Praha 21. května 2010 (Bankovnictví) – Finanční krize ukázala, že stavební spoření prospívá nejen občanům, ale i státu. Působí totiž proticyklicky a z reálných dat je jasné, že právě stavební spoření udrželo trh s úvěry na bydlení na přijatelné úrovni. 

Toto tvrzení lze podepřít hned několika argumenty. Stavební spoření půjčilo v roce 2008 rekordní objem úvěrů ve výši 73,6 mld. Kč. V loňském roce to bylo zhruba o desetinu méně, ale i to je ve srovnání s jinými produkty vynikající výsledek. Systém poskytl klientům 128 543 úvěrů v celkovém objemu 65,7 mld. Kč. To byly na českém trhu půjček na bydlení plné tři čtvrtiny z hlediska kusů a téměř polovina objemu.

Pokud se někdo zamýšlí nad tím, zda je stavební spoření pro stát dostatečně přínosné, situace v době krize mu dala pádnou odpověď. Podíl úvěrů na vkladech se dostal téměř na hranici 65 %. Přitom vyplacená státní podpora každoročně klesá. To platilo také v loňském roce, kdy stát klientům ve formě podpory připsal 13,26 mld. Kč. V roce 2008 to přitom bylo o miliardu více a pro rok 2010 odhaduje Asociace českých stavebních spořitelen pokles o další miliardu.

Stavební spoření nyní představuje pouze 1,14 % výdajů státního rozpočtu, zatímco v roce 2004 to bylo 1,93 %. Tím dnes zatěžuje rozpočet méně než v roce 1999! Jinými slovy, systém stavebního spoření se dostal do fáze úvěrové ? zdroje jsou nashromážděny a půjčují se lidem. To vše se děje za klesajících nákladů státu na chod tohoto systému.

Bude-li v dlouhodobém časovém horizontu financování úvěrů v rovnováze s přílivem vkladů, stát na stavebním spoření nemůže prodělat. Podstata tkví v tom, že každá půjčená koruna musí být podle zákona investována na trhu s bydlením, který je charakterizován vysokou mírou multiplikačních efektů. To znamená, že investované peníze se dále v ekonomice točí a stát z nich získává výnos na daních ? ať již ve formě DPH, daně ze zisku právnických osob nebo daně z příjmů fyzických osob. Systém stavebního spoření navíc spoluvytváří pracovní příležitosti. Podle výpočtů a kvalifikovaných odhadů Asociace českých stavebních spořitelen činí aktuální poměr mezi vyplacenou státní podporou a příjmy státního rozpočtu, které plynou z existence stavebního spoření, zhruba 1 : 2. Zjednodušeně řečeno, jedna koruna státní podpory znamená dvě koruny příjmů státního rozpočtu. Pro dokreslení připomeňme, že stát v loňském roce vynaložil 13,26 mld. Kč a lidé prostřednictvím stavebních spořitelen investovali do bydlení 65 mld. Kč.

V době finanční krize představovalo stavební spoření navíc onen pověstný ostrůvek stability, o který se v České republice opírají prakticky všechny rodiny. Úvěr nyní splácí téměř milion lidí, počet smluv ve fázi spoření se stabilizoval kolem pěti milionů. Objem vkladů vzrostl ze 401 na 415 mld. Kč. Počet nově uzavřených smluv a navýšení cílové částky sice oproti roku 2008 poklesl z více než milionu na 887 tisíc, přesto se jedná i v tomto ukazateli o druhý nejlepší výsledek od roku 2004.