Předčasný výběr „stavebka“ je poslední volba, jak řešit propad příjmů

Předčasná výpověď smlouvy ze stavebního spoření kvůli získání peněz pro vyrovnání poklesu příjmů by měla být podle odborníků až posledním řešením. Předčasným výběrem totiž přijdete o státní příspěvek. S ukončením „stavebka“ ve vázací lhůtě jsou navíc spojeny i nejedny poplatky.

V současné době je v Česku uzavřeno více než 3,2 milionu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. Ročně se počet nově uzavřených smluv pohybuje kolem 400 tisíc, v roce 2019 se jejich počet dokonce přiblížil hranici 500 tisícům s průměrnou cílovou částkou 430,5 tisíc korun.

„Z těchto čísel je zřejmé, že jde o jeden z nejoblíbenějších spořicích produktů v Česku vůbec. I proto se o jeho předčasné ukončení kvůli získání finanční prostředků v nejisté covid době může teď zajímat nejedna rodina,“ vysvětluje Jiří Kubík z finanční skupiny Partners.

Odborníci však před takovým krokem důrazně varují. Podle nich by zrušení smlouvy ze stavebního spoření mělo patřit až k posledním možnostem, jak vyrovnat dočasnou ztrátu příjmů. Což potvrzuje i mluvčí Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) Tomáš Kofroň. „Stavební spoření stejně jako penzijní spoření by měly být základním stavebním kamenem finančního plánování jakékoli domácnosti. I v případě poklesu příjmů by tak ukončení smlouvy mělo být až jednou z posledních možností, jak získat potřebnou hotovost,“ vysvětluje svůj náhled na věc.

Podobně to vidí i tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý: „Výpověď stavebního spoření před uplynutím vázací doby totiž představuje finanční ztráty, které nejsou zpravidla úplně zanedbatelné. Proto doporučuji, aby si každý, kdo o takovém kroku uvažuje, především dobře zjistil, co by výpověď znamenala.“

Sankce za předčasnou výpověď

Kdo si spoří ve stavebním spoření vypovězením smlouvy ve vázací době, tedy době do šesti let od uzavření smlouvy, přichází o do té doby připsanou státní podporu. Ta se připisuje vždy jednou ročně a činí nejvýše 2 000 korun, tedy 10 % z maximálně uložených 20 tisíc korun ročně. „Připsané zálohy státní podpory u předčasně ukončeného spoření vrací spořitelna zpět na účet Ministerstva financí ČR, spořitelně tedy nezůstávají,“ upozorňuje Jiří Kubík.

Stavební spořitelny si dále nárokují poplatek za dřívější vypovězení smlouvy. Ten se obvykle pohybuje kolem 0,5 procent z cílově částky a také požadují zpět určité bonusy, které klientovi poskytla spořitelna při uzavírání smlouvy. V praxi jde například o garantovanou roční výši úročení vkladů.

„Pro některé rodiče může být i určitou překážkou při výpovědi smlouvy nezletilého účastníka doložit souhlas obou zákonných zástupců s vypovězením, to znamená nejčastěji od matky a otce,“ říká Jiří Kubík. Upozorňuje i na to, že u nezletilého účastníka smlouvy musí jeho zákonní zástupci spořitelně dodat také pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu s jeho souhlasným vyjádřením – tedy s potvrzením, že souhlasí s výpovědí smlouvy. To je sice bezplatné, ale doba připsání peněz na účet se tím může prodloužit.

Stavební spořitelny umí být i vstřícné

Pokud se i přesto domácnost rozhodne k výpovědi smlouvy ze stavebního spoření, pak by podle odborníků měla stejně nejprve celou situaci probrat přímo se svou stavební spořitelnou či jiným odborníkem na finance. „Stále je šance, že je tu nějaké jiné další efektivnější řešení, jak aktuální potřebu peněz vyřešit, než je vypovězení stavebního spoření. Klienti bývají v takových situacích navíc ve vypětí a nejsou schopni racionálních úvah. S volbou úspornějšího řešení jim může pomoci jak finanční poradce, tak i pracovník stavební spořitelny,“ radí Jiří Kubík.

Při otevřeném jednání jsou stavební spořitelny samotné často i ochotny přistoupit na zmírnění podmínek výpovědi. I když to, že výpovědí, byť i jeden den před uplynutím šesti let od uzavření smlouvy, ztrácí účastník nárok na dosud připsané zálohy státní podpory u stavebního spoření, je nevyhnutelné. Ostatní sankce jako jsou například poplatek za předčasné ukončení stavebního spoření, ztráta garantované roční úrokové sazby z vkladů či doba vyplacení peněz na účet klienta už jsou na stavební spořitelně samotné.

Peníze i do 17 dnů

Výpovědní lhůta u stavebního spoření je tři kalendářní měsíce. Začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. To znamená, že peníze se klientovi připíší na účet obvykle za dobu delší než tři měsíce od podání výpovědi. „To může být pro mnohé domácnosti problém a aktuální nedostatek financí to stejně nevyřeší,“ říká Jiří Kubík.

(kráceno)

Daniel Tácha