Refinancování hypotéky úvěrem ze stavebního spoření

Řešíte situaci, kdy se prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření, případně překlenovacího úvěru ze stavebního spoření chcete zbavit stávající hypotéky, např. z důvodu výhodnějších podmínek či absence nutnosti zastavit nemovitost? Právě pro vás jme připravili níže uvedené řádky.

Co bude třeba od stávající hypoteční banky?

Stavební spořitelna bude potřebovat ke schválení úvěru níže uvedené náležitosti:

  • vyčíslení aktuální dlužné částky ke dni refinancování,
  • informace o platebních podmínkách, tj. kam zaslat peníze z úvěru ze stavebního spoření.

V případě, že i nový úvěr ze stavebního spoření vyžaduje zástavu nemovitosti, stavební spořitelna bude chtít od stávající hypoteční banky potvrzení o tom, že refinancováním úvěru dojde k výmazu zástavního práva hypoteční banky.

Co bude stavební spořitelna potřebovat od vás?

I stavební spořitelny posuzují účelovost a rizikovost úvěrů, tj. ke schválení žádosti o úvěr ze stavebního spoření je třeba:

  • doložit stavební spořitelně příjmy,
  • mít dobrou úvěrovou historii (tj. negativní záznamy v bankovním registru klientských informací a nebankovních registrech klientských informací),
  • doložit smlouvu o hypotečním úvěru, ze které je zřejmé, že se jedná o účelovou hypotéku,
  • odhad ceny nemovitosti v případě, že žádáte o úvěr ze stavebního spoření se zástavou nemovitosti.

Pozn. V případě refinancování hypotéky, stavební spořitelna nepočítá do výdajů žadatelů o úvěr splátku hypotéky, protože jejím refinancováním dluh zaniká.

Jaký vliv má refinancování na další finanční produkty?

V případě zástavy nemovitosti bude třeba nemovitost pojistit a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch stavební spořitelny. Zároveň je vhodné zrušit stávající pojištění nemovitosti s vinkulací plnění ve prospěch hypoteční banky.

  • povinnost mít sjednáno úvěrové pojištění k hypotečnímu ú­věru,
  • povinnost mít u hypoteční banky veden běžný účet,
  • povinnost mít sjednáno pojištění domácnosti (např. pokud sjednání tohoto produktu byl podmíněno zvýhodněnou úrokovou sazbou),
  • zvýhodněné podmínky finančních produktů typu běžný účet, kreditní karta, kontokorent apod., které byly podmíněny právě existencí hypotéky.

Autor: AliaWeb, spol. s r.o. || Hypotéky