Stavebko a jeho zásadní role pro energeticky efektivní bydlení

PŘIBLIŽNĚ PŘED DESETI LETY ZAČALY STAVEBNÍ SPOŘITELNY ŘEŠIT TEHDY NOVOU SITUACI: JAK DO BUDOUCNA UDRŽET V SYSTÉMU VKLADY, KTERÉ JSOU ZDROJEM PRO ÚVĚRY. SNÍŽENÍ STÁTNÍ PODPORY MAXIMÁLNĚ NA 2000 KČ ROČNĚ Z PŮVODNÍCH 4500 NEBO 3000 KČ TOTIŽ PRO ČÁST KLIENTŮ ZNAMENALO POKLES ATRAKTIVITY STAVEBKA POD HRANICI ZAJÍMAVOSTI. JEJICH POČET NIKDO PŘESNĚ NEZNAL, ALE BYLO JASNÉ, ŽE SE SYSTÉM BUDE MUSET S ODLIVEM VKLADŮ V DALŠÍCH SEDMI AŽ DESETI LETECH NĚJAK VYROVNAT.
Na konci roku 2012 evidovaly stavební spořitelny vklady v objemu 435 mld.
Kč. Tehdejší objem existujících úvěrů poskytovaných výhradně na bytové potřeby dosahoval 282 mld. Kč, klientům tak bylo půjčeno 65 % vkladů. Zájem o úvěry tehdy nedosahoval zrovna rekordních hodnot. Z delšího časového horizontu však bylo jasné, že rychlý úbytek vkladů, zejména pod hranici objemu poskytnutých úvěrů, by mohl zásadně ovlivnit možnosti úvěrové činnosti stavebních spořitelen.
Postupem času objem vkladů ve stavebních spořitelnách skutečně klesal, ale nikdy ne tak rychle, aby sklouzl do nežádoucího pásma, tedy pod objem aktuálně otevřených úvěrů. V pololetí roku 2022 vykazuje statistika klientské vklady ve výši 346 mld. Kč a úvěry v objemu 334 mld. Kč. Stavebko se tak posunulo k prakticky maximální efektivitě využití úspor na financování bytových potřeb, když míra proúvěrovanosti přesáhla 96 % a všechny peníze klienti ze zákona využili na účely spojené s bydlením.
„POLŠTÁŘ“ PRO ODLIV KLIENTŮ CHYBÍ
S odstupem času tak můžeme zhodnotit, že snížení státní podpory z maximálních 4500 Kč, případně 3000 Kč znamenalo pokles objemu vkladů ve stavebních spořitelnách o 100 mld. Kč, tedy přibližně o čtvrtinu. Od roku 2018 vklady neklesají, jsou vesměs stabilní, resp. velmi mírně rostly až do letošního roku. Protože se obdobně vyvíjel také počet smluv v systému, vidíme, že si stavební spoření našlo rovnováhu svých základních parametrů a již vstřebalo změny.
Zatímco před deseti lety ještě existovala solidní rezerva stavebních spořitelen pro odliv vkladů, dnes již tento prostor nemají. Přímým důsledkem dalšího poklesu vkladů by do budoucna bylo omezení nabídky úvěrů na bydlení. Dosud si však u stavebních spořitelen půjčí vesměs každý, kdo prokáže schopnost úvěr splácet a jeho použití na bytové účely.
Také zájem o úvěry je aktuálně významně vyšší než před deseti lety. Zatímco v roce 2012 poskytly spořitelny úvěry na bydlení v celkovém objemu 42 mld. Kč, ve zcela mimořádném roce 2021 rekordních 110 mld. Kč a letos míří odhadem zhruba k 80 mld. Kč. Svůj vliv na to má samozřejmě dlouhodobý růst cen nemovitostí, stavebního materiálu a prací. Průměrný úvěr od stavební spořitelny vzrostl od roku 2012 zhruba na dvojnásobek – z 540 tis. Kč na dnešních 1,2 mil. Kč. Nejčastěji půjčují stavební spořitelny stále na rekonstrukce, v letošním prvním pololetí v 50 % případů.
TRANSFORMACE POD ČESKÉ MATKY
Během uplynulé dekády došlo v sektoru stavebního spoření k transformaci vlastnických struktur. Zatímco Buřinka a Modrá pyramida patřily už delší dobu domácím bankám, v dalších třech stavebních spořitelnách držely významný či rozhodující podíl zahraniční vlastníci.
I zde však v letech 2019 a 2020 nastaly zásadní přesuny. V Českomoravské stavební spořitelně odkoupila podíl od německých partnerů ČSOB, u Raiffeisen vsadili na přesun pod domácí bankovní skupinu a Wüstenrot stavební spořitelnu koupila a do svých struktur úspěšně transformovala MONETA. Dnes tak patří každá z pěti českých stavebních spořitelen do některé z českých bankovních rodin.
DIGITALIZACE A POPLATKOVÁ POLITIKA
Změna vlastnické struktury a celospolečenský nárůst významu virtuálního prostoru a online distribuce přinesl také proměnu charakteru prodeje. Digitalizace procesu zpracování smlouvy o stavebním spoření a její online uzavření se staly rutinní záležitostí a napomohly tak zásadní změně v poplatkové politice.
Před deseti lety bylo téměř standardem účtovat za uzavření nové smlouvy poplatek a jen jako konkurenční výhodu jej rámci různých akcí odpouštět či snižovat. V posledních letech už ale poplatek za uzavření prakticky vymizel a každá stavební spořitelna má ve své nabídce uzavření nového stavebního spoření zdarma.
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY DOPADAJÍ NA KAŽDOU RODINU
Celá společnost nyní řeší silné důsledky dvou fenoménů posledních let, které mladší generace ve svém životě nezažily. Nejdříve problémy a výzvy celosvětové pandemie covidu-19, na něž navázaly v souvislosti s konfliktem na Ukrajině problémy inflace, několikanásobného růstu cen energií a chvílemi až fatální otázka dostupnosti či dopravitelnosti surovin, které jsme až dosud standardně kupovali.
Řadě Čechů podnikajících v oborech, které byly omezeny či na nějakou dobu úplně zakázány, zásadně poklesl pravidelný měsíční příjem. Navzdory tomu však klienti stavebních spořitelen úvěry splácejí stále dobře a svědomitě, ba spíš o něco lépe. Půjčky na bydlení totiž patří dlouhodobě k nejlépe spláceným. Je tomu tak i proto, že je využívají lidé, kteří mají dlouhodobé příjmy a případně i majetek, který by v případě nesplácení mohl posloužit k vyrovnání dluhu.
STAVEBKO VS. ROSTOUCÍ CENY ENERGIÍ
Mezi nejzávažnější otázky, které správci rodinných rozpočtů nyní řeší, patří to, která konkrétní opatření zvolit tváří v tvář rostoucím cenám energií. Někdo sníží doma teplotu, někdo jde situaci naproti razantněji a vsadí na investice do efektivnějších zdrojů vytápění či zateplení nemovitosti. Není tak divu, že se na stavební spořitelny obracejí lidé, kteří si chtějí půjčit například na lepší okna, tepelné čerpadlo, solární panely, rekonstrukci a zateplení fasády nebo střech.
Dnes jsou takové úpravy motivovány a akcelerovány dramatickým růstem cen energií. I kdyby tento cenový problém západní civilizace efektivně vyřešila, pořád před sebou bude mít výzvu, jak se vypořádat s neudržitelnou produkcí skleníkových plynů. Nikdo si nemůže být jistý, zda ke klimatické neutralitě dojde už díky Green Deal v roce 2050. Jisté je však to, že opatření budou vyžadovat obrovské investice.
FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ A ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ NEZMIZÍ
Spekulovat o roli stavebních spořitelen za dalších deset let je ve světle některých diskusí o státní politice financování bydlení trochu ošemetné. Je však jisté, že stavební spořitelny mají klientům co nabídnout – a často to také nejlépe nebo jako vůbec jediné na trhu umí.
Například tzv. dlouhé úvěry se splatností až 25 let a současně bez zajištění zástavním právem k nemovitosti nikdo jiný neposkytuje. Nejde přitom jen o typické řešení situace, „jak koupit družstevní byt, když nemám co zastavit“. Jde také o účinnou možnost, jak si na bydlení a jeho rekonstrukce půjčit i bez zastavení nemovitosti dost peněz, které nemusím splatit v šibeničním termínu maximálně osmi let jako u bankovních domů.
ZÁSADNÍ ROLE PŘI ÚPRAVÁCH NEMOVITOSTÍ
Stavebko tak může sehrát zásadní roli při úpravách a adaptacích nemovitostí na efektivnější nakládání s energiemi. Jednou z oblastí, kde se zásadním investicím nevyhneme (pokud budeme nadále trvat na snižování ekologické zátěže planety), jsou rezidenční nemovitosti, především ty starší. U těch nových jde již většinou o samozřejmost, alespoň nějak zakotvenou v konstrukčních normách.
Potřeba zdrojů pro takové úpravy se nebude sumárně během let počítat v miliardách, ale bilionech korun. Řada domácností profinancuje tyto úpravy z úspor, ale nemalý podíl si na ně bude chtít (či muset) vypůjčit. To už umějí stavební spořitelny velmi dobře dnes, ale uměly by jít i dál.
S růstem zájmu o energeticky efektivní úpravy zesílí i poptávka po komplexním servisu. Firmy, třeba i stavební spořitelny, budou umět na klíč navrhnout příslušné úpravy, spočítat jejich přínos po stránce technické i ekonomické. Nabídnou i financování a současně dokážou poradit či přímo zajistit dostupné dotace, které stát na podporu ekologického chování nabízí. Takovou práci kvalitně zvládnou specialisté vystudovaní či vyškolení v potřebných oborech – technice a financích. Optimálně samozřejmě budou zvládat kombinaci obou – jako poradci pro energeticky efektivnější bydlení.
Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen