Nejčastější příčinou domácích hádek o peníze je bydlení

Bydlení je pro lidi opravdu top tématem. Pokud se měli při výzkumu veřejného mínění, který uskutečnila agentura IBRS na vzorku 1000 lidí, zamyslet nad nejčastějšími příčinami hádek v domácnostech, týkajících se využití volných finančních prostředků, které to byly? Bydlení uvedlo na prvním místě 28 % lidí. Téma bydlení předstihlo i takové favority jako jsou děti, auta nebo koníčky.

Pro Čechy je bydlení důležitou otázkou. V domácnostech se řeší velmi často. I nepříjemnosti, jako jsou hádky, to prostřednictvím své četnosti potvrzují.

Celkové výsledky ukazuje graf