Vlastní nemovitost je nejlepší zajištění na stáří

Z výzkumu veřejného mínění, který uskutečnila agentura IBRS na vzorku 1000 lidí, vyplývá, že Češi věří ve vlastnictví nemovitosti. Konkrétně 71 % respondentů souhlasí s výrokem, že „vlastní nemovitost je nejlepší zajištění na stáří“. O opaku bylo přesvědčeno pouhých 13 % a zbylých 16 % respondentů uvedlo, že neví.

Samotné vlastnictví nemovitosti přináší nejen užitek z majetku, jako je nižší měsíční náklad na bydlení nebo uložení peněz, které v dlouhodobém čase svou hodnotu neztrácí, ale přirozeně také povinnosti. Přesto může ve stáří významně přispět a obvykle jednozančně přispívá ke snížení výdajů na bydlení.

V případě, že také věříte ve vlastní byt nebo dům, můžete k jeho financování využít právě stavební spoření. To ostatně poslouží také jako „zdravotní pojištění“ nemovitosti, kterou již máte a která dříve nebo později bude potřebovat nějakou opravu či investici.